Laatste nieuws

Gemeente: enquête ‘Fietsplan’

De gemeente Lochem werkt aan een ‘Fiets­plan’ om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Op de website van de gemeente staat een enquête met vragen naar fiets­ervaringen van inwoners. Invullen van de vragen­lijst kan tot en met 1 oktober 2023.

Volwaardig alternatief
De gemeente Lochem wil het gebruik van de fiets als volwaardig alter­natief voor de auto stimuleren en de bereikbaar­heid van bestemmingen per fiets verbeteren. Om verdere invulling te geven aan de duur­zame ambities op het gebied van fietsen werkt de gemeente aan een specifiek ‘Fiets­plan’. Het plan moet inzicht geven in verbeter­punten en prioriteiten en een agenda vormen voor de uitvoering van maatregelen in de komende jaren.

Enquête
Fietsplan kleinFietsenquête: invullen tot en met 1 oktober 2023Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners op het gebied van fietsen in de gemeente is een enquête op­gesteld. Voorbeelden van vragen in de enquête zijn: ‘Hoe waardeert u het fietsen in de gemeente? ‘Hoe vaak gebruikt u de fiets?’ ‘Van welke routes maakt u gebruik?’ 
De enquête kan via deze link worden ingevuld. Invullen kan tot en met 1 oktober 2023. 

Netwerkscan
Naast de enquête voert de gemeente een netwerk­scan uit. Hierbij worden de inrichtings­kenmerken (verharding, breedte, onderhouds­staat en voorzieningen) voor de hoofd­fietsroutes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer en de recreatieve fiets­routes in beeld gebracht.

Uitwerking
De resultaten van de netwerk­scan en de enquête worden samen met een verkeerskundig bureau geanalyseerd en uitgewerkt tot een concept Fiets­plan. Dit gebeurt nog in het najaar van 2023. Hierbij betrekt de gemeente ook belangen­groepen als de Fietsers­bond, dorpsraden en Veilig Verkeer Nederland.

Inzage en besluitvorming
Het concept Fiets­plan wordt begin 2024 ter inzage gelegd. Ook volgt er een informatie­bijeenkomst en is er voor inwoners een mogelijkheid om op het concept Fiets­plan te reageren. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 het Fietsplan vast.
Meer informatie: www.lochem.nl/fietsplan.


Gorssel, 22 september 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends