Laatste nieuws

Gemeente groeit, Gorssel krimpt

De gemeente Lochem maakt jaarlijks in samenwerking met het CBS een over­zicht van de bevolkings­ontwikkeling. Details volgen later, maar de hoofdlijnen zijn inmiddels bekend. Het aantal inwoners in de gemeente Lochem is in 2019 met 101 personen toe­genomen, vooral door groei in Laren, Almen en Harfsen. Gorssel kromp met 19 personen tot 4.009. Ook Eefde krimpt.

Gemeente Lochem
Grafiek totale bevolking gemeente Lochem kleinDe gemeente telde eind 2019 33.691 inwoners. Een jaar eerder waren het er 33.590. De stijging van 101 is vooral gerea­liseerd in de kernen Laren (55), Harfsen (20) en Almen (26). De stad Lochem en de meeste andere kernen kenden een heel lichte bevolkings­toename, uitgezonderd Gorssel (-19) en Eefde (-12).
Grafiek bevolkingsmutatie 2019 per kern kleinIn 2018 steeg het aantal inwoners in de gemeente met slechts 16. In dat jaar waren Laren (72) en Harfsen (54) ook al de grootste stijgers. De stad Lochem (-52) en Eefde (-35) daalden in 2018 het sterkst, maar ook Gorssel kende toen een daling: -16.

Overlijdens- en vestigingsoverschot
Grafiek bevolking Gorssel tm 2019 kleinDeze grafiek toont dat de Gorsselse bevolking tot 2017 aardig gegroeid is en daarna langzaam weer wat daaltAl jarenlang overstijgt het aantal overlijdens in de gemeente het aantal geboortes. In 2019 werden 235 kinderen geboren en overleden 401 inwoners: een overlijdens­overschot van 166. Dat effect werd in 2019 ruimschoots gecompenseerd door een vestigings­overschot: er kwamen 1842 personen in de gemeente wonen en er vertrokken 1575 personen naar elders, een verschil van 267.
Hoe deze gegevens per kern liggen, wordt later bekend. Op dat moment weten we ook per kern hoe de bevolkings­opbouw naar leeftijds­categorie en man/vrouw is. 


Gorssel.nl
13 februari 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends