Laatste nieuws

Gemeente Lochem kapt risicovolle bomen

De gemeente Lochem kapt 500 bomen in het buitengebied. Bezwaar tegen de kap is niet mogelijk.
De Bomenstichting Achterhoek verwijt de gemeente achterstallig onderhoud.

Kapplannen
Bomenlaan
Afgelopen zomer heeft de gemeente Lochem via een ‘visual tree assessment (VTA) laanbomen in het buitengebied gecontroleerd. In het onderzoek werden 36.000 bomen aan een inspectie onderworpen. De gemeente stelt dat daarvan ongeveer 500 bomen aan vervanging toe zijn, omdat ze een gevaar opleveren voor de omgeving. Het kappen van de bomen zal plaatsvinden van december 2015 tot februari 2016. De vervanging door jonge aanplant gebeurt in een later stadium ‘op een manier die past binnen het kenmerkende Achterhoekse landschap’. In 2014 was al boomonderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen langs de grote doorgaande wegen in het buitengebied. Als resultaat daarvan zijn inmiddels 320 bomen in het buitengebied gekapt.

Commotie
Samen met belangengroepen zoekt de gemeente momenteel naar een nieuwe manier van laanbomenbeheer in het buitengebied. Onderzocht wordt hoe houtopbrengst zou kunnen bijdragen aan financiering van het toekomstig bomenbeheer en aanplant (’kostenneutraal’).
Deze zoektocht naar nieuw beleid roept commotie op en de Bomenstichting Achterhoek luidde al begin 2015 de noodklok. De Bomenstichting Achterhoek, als belangengroep aanvankelijk een van de gesprekspartners, verwijt de gemeente Lochem nalatigheid en verwaarlozing bij het onderhoud van haar laanbomen en acht ‘kostenneutraal uitvoeren’, dat Lochem hierbij wil toepassen, onmogelijk. Omdat kostenneutrale uitvoering ‘onvermijdelijk zal betekenen dat ook veel gezonde bomen gekapt zullen worden, want die brengen tenslotte het meeste op’, zag de Bomenstichting Achterhoek geen verder nut in het overleg en heeft zich daaruit teruggetrokken. De Bomenstichting geeft verder aan ‘de politiek erg stil te vinden’.

Boswet
De nu te kappen 500 laanbomen in het buitengebied vallen onder de Boswet. Bezwaar maken tegen de kap is niet mogelijk, omdat er geen omgevingsvergunning voor nodig is. Wel gaat aan de kap een melding Boswet vooraf. Om inwoners zo goed mogelijk te informeren, hangt er vanaf eind november een tekening in het gemeentehuis in Lochem, waarop te zien is om welke bomen het gaat. De tekening is dan via de gemeentelijke website ook digitaal in te zien.


Gorssel.nl
21 oktober 2015

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends