Laatste nieuws

Gemeentelijke heffingen in 2020 omhoog

Het college van de gemeente Lochem presenteerde op vrijdag 4 oktober 2019 de begroting voor 2020. De gemeente Lochem heeft net als veel andere gemeenten bij het Rijk aan­dacht gevraagd voor financiële compensatie en een blijvende oplossing voor de tekorten op jeugd­hulp en maatschappelijke ondersteuning. Zolang het Rijk de gemeenten daarin niet tege­moet komt, draaien de gemeenten zelf  op voor die tekorten. 
In de begroting 2020 zijn verder hogere kosten opgenomen voor een aantal activiteiten, onder meer voor de bestrijding van de eiken­processierups, voor scholen­bouw, gemeenschappelijke rege­lingen, stijgende kosten vanuit de Wmo en cao-­stijgingen. 

Hogere heffingen
RaadLochem kleinDe raad beslist op 11 november 2019 over de begroting 2020Het Lochemse college stelt voor een bedrag van € 800.000 uit de algemene reserve te halen om de te­korten op te vangen. Daarnaast stelt ze voor dat inwoners hogere heffingen voor OZB, Afval­stoffen en riool gaan betalen.
Woningeigenaren betalen in 2019 gemiddeld nog € 778 aan OZB, afvalstoffen­heffing en riool­heffing; dat wordt in 2020 zo’n 8% hoger: gemiddeld € 845. Inwoners die een woning huren, betalen geen OZB, maar ook hun heffingen stijgen met ongeveer 8% tot gemiddeld € 573. 

Besluitvorming
De raad beslist op maandag 11 november 2019 over de voorstellen van het college voor de begroting 2020. 

De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 11 oktober ook de begroting­sapp te vinden. Dat is een interactieve web­applicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.


Redactie Gorssel.nl
4 oktober 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends