Laatste nieuws

Gemeenteloket Gorssel voorlopig behouden

In de Kadernota 2023 was sluiting van het gemeente­loket in Den Oldenhof in Gorssel vanaf 2024 als bezuinigings­optie opgenomen. Bij de behandeling van de Kader­nota in de gemeenteraads­vergadering van 20 juni 2022 diende Gemeente­belangen een amendement in, waarin opgeroepen werd de bezuinigings­optie te schrappen en het punt in de huidige raads­periode niet meer op de agenda te laten komen. Mede-indieners van het amendement waren LochemGroen! en VVD.
GemBalieOldenhofFototGem kleinGemeentebalie in Gorssel blijft tijdens raadsperiode 2022-2026 openTijdens het debat gaven Mee­denken met Lochem en CDA aan het amende­ment te steunen. GroenLinks vond sluiting in de toekomst geen taboe, maar steunde het amende­ment wel. Dat gold ook voor de PvdA en D66. Beide laatste partijen pleitten wel voor uit­breiding van de dienst­verlening voor de westelijke kernen.

Unaniem
De stemming over de Kader­nota en de verschillende moties en amende­menten werd vanwege de lengte van de agenda uitgesteld tot de raads­vergadering van 4 juli 2022. Uiteindelijk werd in de raads­vergadering op die datum het amendement, zoals verwacht, unaniem aan­genomen.
De bezuinigings­optie is uit de Kadernota 2023 geschrapt. Dat betekent dat het de bedoeling is het gemeente­loket in Gorssel in ieder geval tijdens de raads­periode 2022-2026 open te houden. 


Redactie Gorssel.nl
5 juli 2022 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends