Laatste nieuws

Raad praat opnieuw over Vullerschool en ’t Trefpunt

Op maandagavond 13 november 2023 buigt de Lochemse gemeente­raad zich in een beeld­vormende vergadering opnieuw over de locatiekeuze en ontwikkeling van een combinatie van Vullerschool en ’t Trefpunt in Gorssel. Tijdens een eerdere beeldvormende tafel was er veel te weinig tijd voor inspraak en vragen. Het college stelt voor om op de huidige locatie van de school een clustering van beide te gaan bouwen, met een kleinere sport­zaal dan nu bij ’t Trefpunt beschik­baar is en toevoeging van maatschappelijke functies als biblio­theek, Welzijn Lochem, ’t Baken, Yunio en het gemeente­loket. 
De plannen voor een multifunctionele accommodatie (mfa) houden Gorssel intussen al vele jaren bezig en het is de vraag of er dit jaar nog een besluit over wordt genomen.

Verschil van mening
Plangebied Vullerschool kleinSportverenigingen: mfa buiten Gorssel. Dorpsraad: behoud voorzieningen in de kernEen initiatief­groep van bestuurders van (sport)verenigingen pleitte tijdens de eerste beeld­vormende tafel op 2 oktober opnieuw voor een enkele jaren geleden al door de raad afgewezen clustering van accom­modaties (sport, onderwijs en maatschappelijke voor­zieningen) op een nader te bepalen locatie aan de rand van Gorssel. De Dorps­raad Gorssel kan instemmen met het college­voorstel (mits gezorgd wordt voor een grotere sport­hal). Ook klonk tijdens de beeld­vormende tafel een hernieuwd pleidooi van een van de insprekers om school en sporthal te hand­haven op de bestaande locaties, gecombineerd met woning­bouw.

Oproep grote mfa buiten het dorp
In de aanloop naar de tweede beeld­vormende tafel op 13 november hebben de voor­standers van de clustering van accommodaties buiten het dorp zich op 5 november in een open brief tot de raad gewend met een pleidooi om hun oude plan nieuw leven in te blazen. De verenigings­bestuurders en medeondertekenaars vinden het college­voorstel een ‘misser’: het is te duur, de locatie is te krap en het biedt geen oplossing voor de problemen van de Gorsselse sport­clubs. Voor de clustering wordt gekeken naar het terrein van De Bolder­hoek aan de Elfuurs­weg in Gorssel.

Reactie Dorpsraad
De Dorpsraad Gorssel vindt een massaal complex aan de rand van het dorp nog steeds een slecht idee. Voorzitter Otto van Harmelen wijst op de bijeen­komsten van een aantal jaren geleden waarbij veel Gorssel­naren aangaven niets te voelen voor een mfa aan de rand van het dorp: “Gorssel is een dorp met de kerk, school, binnen­sport en ouderen­voorzieningen in het hart van het dorp. Dat moet behouden blijven. Zo staat het ook in het Dorps­plan, dat is gemaakt en afgestemd met inwoners van Gorssel (leden en niet-leden)”. De Dorpsraad wijst er ook op dat huidige en toekomstige woningen last van geluid en licht zullen hebben van een open sport­complex met voetbal, padel, tennis en zwembad. Voorzitter Van Harmelen: “De Dorps­raad zal zich blijven inzetten voor wat het meren­deel van de inwoners van Gorssel wil: behoud van de school, Trefpunt én sporthal in de kern van het dorp. En wat de sport­hal betreft: wij zullen blijven pleiten voor een hal met drie zaal­delen, net als nu in ’t Trefpunt. Dan kan de binnensport voor de jeugd behouden blijven”. 

Beeldvormende tafel
Op 13 november 2023 heeft de gemeenteraad van 19.30 uur tot 21.00 ingeruimd om in een tweede beeldvormende tafel te spreken over de Gorsselse plannen. Dan komt ook de wethouder met een reactie op wat de insprekers hebben ingebracht en met antwoorden op vragen van de raads­leden. Er is geen nieuwe gelegenheid om in te spreken. Alleen de meesprekers tijdens de vorige beeldvormende tafel op 2 oktober zijn (opnieuw) uitgenodigd. Publiek is natuurlijk wel welkom en de bijeenkomst is ook live digitaal te volgen en terug te zien (zie de Agenda op Gorssel.nl).
Het is nog onduidelijk wanneer de raad een besluit gaat nemen.


Redactie Gorssel.nl
11 november 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends