Laatste nieuws

Geslaagd benefietconcert voor jonge Oekraïners

Het op 7 mei 2020 door Lions Club Deventer-Zuid  georganiseerde benefiet­concert voor jonge Oekraïners was een succes: er werd € 7.500 opgehaald. Het bedrag komt ten goede aan Oekraïense jongeren in Bathmense en Gorsselse gast­gezinnen. 

Ontroerend
Bekendmaking opbrengst Oekraieneconcert 7 mei 2022 nr 2 foto Helene Versnel kleinv.l.n.r.: Peter Versnel, Nico Meerburg, Peter Smook en Frits Mandersloot. Geheel rechts de Oekraïense sopraan Dasha Opanashchuk (foto Helene Versnel)Er zaten verscheidene Oekraïense accenten in het door het publiek enthousiast ont­vangen concert door het Britten Orkest. Het orkest bestaat uit zo’n 25 talent­volle jonge musici uit oostelijk Nederland en heeft zijn basis in Zwolle. De Bathmense Dorps­kerk vormde een sfeervol decor voor de uitvoering.
Volgens de Lions waren onder de vele toe­hoorders opmerkingen te horen als ‘ont­roerend, hart­verscheurend’, toen de laatste klanken van het Oekraïense volks­lied in de kerk weggestorven waren. De Oekraïense sopraan Dasha Opanashchuk raakte daarmee vooral bij de aanwezige Oekraïense vluchtelingen een gevoelige snaar: zij hoorden het volkslied, staande met de hand op hun hart, aan. 

Benefietavond
De Lions Club Deventer Zuid gaf een korte toe­lichting op het doel van de benefiet­avond: het zoveel mogelijk lenigen van vooral de noden van de kinderen van de Oekraïense vluchte­lingen in Gorssel en Bathmen. Deze kinderen hebben behoefte aan bij­voorbeeld fietsen om naar school of de sport­vereniging te kunnen gaan, aan lap­tops, mobiele telefoons of tablets en aan een uitstapje naar de Efte­ling, de Keuken­hof of een museum. Om hierin te kunnen voorzien is geld nodig.
Er is een drieman­schap gevormd dat de aanvragen beoordeelt en de uitgaven bewaakt. Vanuit de plaatselijke organisaties voor vluchtelingen­opvang zijn twee vertegen­woordigers, Nico Meer­burg vanuit Gorssel en Frits Mander­sloot vanuit Bathmen, bereid gevonden de aanvragen - onder toezicht van notaris Peter Smook uit Gorssel – in goede banen te leiden.

Opbrengst
Mede door de sponsoring van een aantal onder­nemingen kon Peter Versnel namens de organiserende Lions Club mee­delen dat er netto een bedrag van € 7.500 voor de Oekraïense jongeren was opgehaald. 
De organisatie: “Het is weer een klein steentje dat iets kan helpen het enorme leed te verzachten”.


Gorssel, 9 mei 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends