Laatste nieuws

Gezamenlijk initiatief van Borkel en kerk geslaagd

Gezelligheid en ontmoeting. Dat was de bedoeling van een door de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse en De Borkel (Stichting Sutfene) op 26 mei 2019 georganiseerde middag voor alleen­staande ouderen in Gorssel en Epse. Het was een heel gezellige en geslaagde bijeen­komst onder het motto ‘Tijd voor elkaar’.

Godfried Bomans en quiz
Elkaaar 2 kleinOngeveer 40 alleenstaande ouderen uit Gorssel en Epse kwamen bij elkaar in De Borkel in Gorssel. Ze waren persoonl­ijk uitgenodigd en werden, voor zover nodig, door vrijwilli­gers per auto gehaald en later weer thuis­gebracht.
Ds. Stephan de Jong vertelde een verhaal van Godfried Bomans in een eigentijd­se setting. Daarna werd er onder begeleiding van vrijwilli­gers aan de verschillende tafels enthou­siast en soms zelfs fana­tiek meegedaan aan een spreekwoorden­quiz, gebaseerd op foto’s van zand­sculpturen. De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke brood­maaltijd. 

Ontmoeting
Elkaar 1 kleinTussen de bedrijven door was er ruimte voor het belangrijkste doel van deze middag: onder­linge ontmoeting en gezellig­heid. Peter van der Steege, een van de organisatoren: “Kerk en Borkel vinden het belang­rijk om gezamenlijk activiteiten voor en met het dorp te organi­seren en zo een ontmoetings­plek te zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We kijken met een goed gevoel terug op deze geslaag­de middag”.


Gorssel, 12 juni 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends