Laatste nieuws

Gorssel en de gemeenteraadsverkiezingen

Het kan niemand ontgaan zijn: op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook Gorssel kiest natuurlijk! We doen dat niet meer in het oude gemeentehuis, maar in de brandweerkazerne aan de Hoofdstraat 14. Ook het stembureau in De Borkel is verplaatst: het bevindt zich in het noodgebouw ‘Klein Borkel’ (ingang Westronde). 
De standpunten van de politieke partijen bereiken u de laatste weken via allerlei kanalen. Gorssel.nl zet de opvattingen van de partijen ten aanzien van specifiek voor Gorssel belangrijke kernpunten, voor zover aanwezig, voor u op een rij.

Standpunten politieke partijen
LogoAllePolitiekeFracties22In het op initiatief van de Dorpsraad Gorssel en met inbreng van veel inwoners van Gorssel opgestelde Dorpsplan Gorssel 2013-2017 worden onder meer als belangrijke punten genoemd de openstelling van de IJsseldijken voor wandelaars en een goede verkeerscirculatie en parkeervoorziening rond het nieuwe Museum voor Modern Realisme. Ook de ontwikkelingen rond wel of niet handhaving van het gemeenteloket, het zwembad en de toename van het goederenvervoer op het spoor zijn belangrijke kwesties voor het dorp.
Uiteraard geeft Gorssel.nl geen stemadvies, maar een vergelijking van de verschillende op de kern Gorssel gerichte standpunten van de partijen (zie overzicht in pdf) kan een keus vergemakkelijken. We hebben daarvoor de partijprogramma’s van Gemeentebelangen, PvdA, CDA, D66, VVD, MML en GroenLinks vergeleken en ook dankbaar gebruik gemaakt van de informatie van de heren Fernand van Hoven en Hans Ebenau (zie De Gids van 5 maart 2014), van de Kieswijzer PHS-GON (plannen goederenspoor Oost-Nederland) van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) en van de resultaten van de door de Sportraad Lochem op 6 maart j.l. georganiseerde bijeenkomst over sport en politiek.

Debat en verkiezingsavond
Op 17 maart vindt in de hal van het gemeentehuis in Lochem een ‘Groot Verkiezingsdebat’ plaats met alle zeven partijen. Vanaf 19.30 uur inloop, het debat begint om 20.00 uur.
Op 19 maart organiseert de gemeente Lochem een uitslagenavond, eveneens in de hal van het gemeentehuis. Vanaf 21.30 tot 24.00 uur is iedereen welkom. De eerste uitslagen worden rond 22.15 uur verwacht.


Gorssel.nl
16 maart 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends