Laatste nieuws

Gorssel heeft een bijna volledig BuurtWhatsapp-netwerk

Gorssel telt momenteel 20 BuurtWhatsapp-preventiegroepen. Bovendien zijn de groepen aan elkaar gekoppeld in een netwerk. Daarmee is niet alleen nagenoeg het hele dorp gedekt wat betreft de eerste signalering van verdachte personen, maar kunnen deze ook effectief gevolgd worden. Gorssel.nl nam een kijkje in de organisatie.

BWAG voor beginners
WhatsappBuurtpreventie240px Een BuurtWhatsapp-preventiegroep (kortweg BWAG) is bedoeld om criminaliteit in de buurt te voorkomen, door tijdig signaleren van verdachte zaken en de alarmering van politie in de eerste plaats, en de buurt direct daarna. Dit laatste gebeurt door middel van een bericht via Whatsapp, een berichtenapplicatie op je smartphone, waarin je een hele groep, in dit geval je buurt, tegelijk een bericht kunt sturen. In Gorssel heeft zich per buurt een coördinator gemeld, die de groep beheert en ervoor zorgt dat berichten doorgegeven worden aan het netwerk.
Want wanneer een bericht ook voor andere groepen relevant kan zijn, als bijvoorbeeld een verdacht persoon van de ene wijk in de richting van de andere wijk loopt, kan dit via de andere coördinatoren doorgegeven worden aan de betreffende Whatsapp-groep. Die is zo extra alert is op deze verdachte persoon.
Niet alleen let iedereen extra op wanneer er een melding is, waardoor veel criminaliteit voorkomen kan worden voordat deze plaatsvindt. Ook heeft de zichtbare aanwezigheid van een BWAG een remmend effect op criminele activiteiten omdat iemand die kwaad in de zin heeft zich wel een keer zal bedenken om in zo’n buurt te werk te gaan. Vandaar dat de aanwezigheid van de BWAG’s door heel Gorssel is vermeld, door middel van bordjes die door de gemeente geplaatst zijn in de openbare ruimte, en door speciale stickers die door bewoners op eigen brievenbussen, hekken en ramen kunnen worden geplakt.

Hoe het begon
BuurtWhatsAppGorsselGRJPGFoto Hans van der KolkDe geschiedenis van het netwerk van BWAG’s in Gorssel begint zo in de zomer van 2016. René Slingerland, toen wonende aan de Draflaan, verbaasde zich over de geringe sociale samenhang die er heerste in zijn buurtje. Om daar verandering in te brengen besloot hij een spontane vergadering te beleggen door op straat te gaan barbecueën. Al gauw sloten zich meer mensen aan en ontstond een gesprek. Naast andere gezellige initiatieven werd besloten een BWAG op te zetten om meer zicht te kunnen houden op de veiligheid in de wijk. Slingerland zou de groep coördineren.
Eenmaal begonnen met het opzetten van de groep zocht hij uit welke vergelijkbare initiatieven er al bestonden in Gorssel. In enkele andere wijken, zoals de Eesterhoek en rond de Veerweg, bestonden al jarenlang groepen waarin naast mededelingen van huishoudelijke aard ook waarschuwingen over verdachte zaken werden geplaatst. Slingerland stelde voor om de groepen aan elkaar te verbinden en zocht bovendien contact met mensen in andere wijken om de belangstelling voor een BWAG-netwerk te peilen.

Uitbreiding
Het enthousiasme bleek breed gedeeld. Al in het voorjaar van 2017 stond de teller op 19 BWAG’s. Slingerland werd de eerste kerncoördinator van het netwerk en ontving voor zijn initiatief een speciaal ontworpen erespeld, uit handen van de districtschef van de politie. Hiermee wilde het politiekorps zijn betrokkenheid tonen en het initiatief aanmoedigen. Ook de betrokkenheid van de gemeente, onder andere bij het plaatsen van de bordjes, gaf de organisatie een belangrijke steun in de rug.
In maart 2017 werd de eerste vergadering van coördinatoren belegd waarbij alle coördinatoren zich aan elkaar voorstelden en een structuur werd bepaald voor het netwerk. Sindsdien zijn alle coördinatoren naast van hun eigen groep, ook lid van een coördinatoren-Whatsappgroep. De kerncoördinator is bovendien lid van bijna alle wijkgroepen. Inmiddels telt het netwerk 20 groepen uit Gorssel en hebben zich ook een groep uit Eefde en een groep uit Joppe aangesloten, zodat activiteiten op de uitvalswegen over en weer kunnen worden gemeld.

Effectiviteit van het netwerk
René Braam is coördinator van de BWAG rondom de Draflaan, waar hij woont, en opvolger van René Slingerland als kerncoördinator van alle BWAG’s in Gorssel. Onlangs belegde hij voor de tweede maal de jaarlijkse vergadering van wijkcoördinatoren waarin de effectiviteit en de werkwijze van de BWAG’s werd besproken. Te gast was ook wijkagent Robert Nijhof, die als eerste aanspreekpunt voor politiezaken in onze regio dit burgerinitiatief van harte ondersteunt.
Hij vertelde dat er dankzij de app-groepen meer meldingen worden gedaan van verdachte zaken, waarmee de politie ook daadwerkelijk meer overzicht over de regio heeft. Zijn regio bestrijkt de volledige gemeente Lochem. Voor de surveillance van dit gebied is de personele capaciteit van de politie beperkt, zodat het vanzelf spreekt dat de alertheid van de burgers en het melden van verdachte zaken écht helpt bij de preventie. Uiteraard vervangt een dergelijk burgerinitiatief geenszins de rol van de politie, maar Nijhof benadrukte dat de snelheid waarmee gereageerd kan worden op verdachte omstandigheden aanzienlijk verhoogd wordt door een accurate melding in het BWAG-netwerk.
Zo werd in het afgelopen jaar een voortvluchtige in de kraag gevat na een inbraak in Zutphen, doordat zijn verdachte gedrag werd gesignaleerd en gemeld aan de politie door een BWAG in Gorssel. De politie was de inbreker kwijtgeraakt nadat hij de Deventerweg had verlaten. Ook werd onlangs nog meerdere malen een man opgemerkt die zich verdacht gedroeg. Hij lag onder andere te slapen in Den Oldenhof. Het bleek te gaan om een man die door de politie werd gezocht. Zijn gangen op die dag konden door de politie gemakkelijk worden nagegaan omdat iedere keer melding bij 112 werd gedaan als hij werd gesignaleerd. Omdat alle BWAG’s bovendien op de hoogte waren gebracht was iedereen extra alert op deze persoon. Hij kon dankzij het netwerk worden gearresteerd terwijl hij op de bus naar Deventer zat te wachten.

Gedragsregels
Deelname aan een BWAG kent een aantal belangrijke gedragsregels. Omdat het in principe geen sociaal georiënteerde contactgroep is, is het van belang de communicatie strikt te beperken tot meldingen van verdachte zaken. Dat betekent ook dat reacties op meldingen zonder nieuwe informatie niet toelaatbaar zijn. Onnodige communicatie kan de alertheid op de ter zake doende meldingen laten verslappen. Degene die de melding doet, belt eerst 112, en zet dan een bericht in de BWAG. De politie komt alleen in actie op meldingen via 112. Ook nieuwe informatie over een eerdere melding wordt eerst aan 112 doorgegeven door degene die iets signaleert. In de melding wordt zoveel mogelijk nuttige informatie gegeven: signalement, richting waarin de verdachte gaat, kenmerken van een eventueel voertuig. Terugkoppeling op een 112-melding wordt altijd alleen gedaan naar de melder. Deze kan dit per mail aan de coördinator van de BWAG doorgeven, die de deelnemers ook weer per mail hierover informeert. De BWAG zelf wordt niet voor de terugkoppeling gebruikt.

Contactgegevens
De kerncoördinator van het BuurtWhatsapp-preventienetwerk in Gorssel is bereikbaar via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor vragen. Ook kunt u zich hier als nieuwe deelnemer melden. René Braam zal u vervolgens in contact brengen met de dienstdoende coördinator van uw wijk. Weet u al wie de coördinator in uw wijk is, dan kunt u uiteraard ook direct contact met hem of haar opnemen.


Redactie Gorssel.nl
17 mei 2018

  

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends