Laatste nieuws

Gorsselnaren kritisch over clustering

Een groep Gorssel­naren spreekt in een brief aan het college en de raad zijn veront­rusting uit over de plannen voor de clustering van accommo­daties en pleit voor behoud van de huidige locaties. De samen­vatting van de informatie­bijeenkomst van 5 oktober 2022 geeft een­zelfde beeld.

Clustering
AccoLocatieVullerschool kleinEen van de voorbeelden van inpassing van school, kinderopvang, multifunctionele ruimte en sporthal op de locatie van de Vullerschool inclusief een deel van de Roskamweide aan de VeldhofstraatZoals bekend werken de Werkgroep GA! en de gemeente Lochem al geruime tijd aan een onder­zoek naar de haalbaar­heid van behoud van voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Uitgangs­punt daarbij is clustering van accom­modaties, naar keuze op de huidige locatie van de Vuller­school aan de Veldhof­straat of op de plek van ’t Trefpunt aan de Molen­weg. De afgelopen maanden zijn informatie­bijeenkomsten gehouden voor de om­wonenden van de Vullerschool en Trefpunt en op 5 oktober 2022 was er een afsluitende informatie­bijeenkomst in de protestantse kerk in Gorssel. Het gaat in dit stadium nog alleen om een verkenning van de mogelijk­heden op beide locaties, dus niet om een ontwerp. 

Kritische reacties
Eerder meldde Gorssel.nl al dat de presentatie en de bijbehorende tekeningen tot kritische reacties leidden. Menig bezoeker van de bijeen­komst in de kerk vroeg zich af of de clustering op beide locaties niet tot een te groot bouw­volume zou leiden voor de betreffende plek. Bij een keuze voor de locatie van de Vuller­school (in twee varianten) is bijvoor­beeld een deel van de Roskam­weide nodig. Ook was er bij de locatie Trefpunt bij de aan­wezigen twijfel over de verkeers­veiligheid. De Molenweg is immers een doorgaande route met veel (vracht)­verkeer. 

Huidige locaties behouden
AccoLocatieTrefpunt kleinEen van de voorbeelden van inpassing van school (roze), kinderopvang (roze/geel), multifunctionele ruimte (blauw) en sporthal (paars) op de locatie van 't Trefpunt aan de MolenwegKortom: een meerder­heid van de aanwezigen pleitte ervoor om sport­hal en school op hun huidige locaties te behouden, eventueel gecombineerd met woning­bouw. Dit beeld wordt bevestigd in de op 26 oktober 2022 gepubliceerde samen­vatting van de bijeen­komst (zie pdf). De werkgroep geeft in de samen­vatting aan dat de gemaakte opmerkingen mee­gewogen worden in de keuze van de locatie. De gemeente­raad hakt uiteindelijk de knoop door.

Brief verontruste Gorsselnaren
Intussen heeft een groep Gorssel­naren in een recente brief aan het college en de raad zijn veront­rusting uit­gesproken over de ontwikkelingen rond de clustering. De opstellers van de brief melden twee geproduceerde ‘massa­tekeningen’ voor de beide locaties on­acceptabel te vinden. In hun toelichting schrijven ze dat de ruime opzet van het centrum van Gorssel behouden moet blijven, omdat ‘De Vuller­school, de kerk, Den Olden­hof en Museum MORE een aantrekkelijk ensemble van karakteris­tieke gebouwen vormen’. De twee varianten voor bebouwing van de school­locatie leiden er volgens de brief­schrijvers bovendien toe dat de Roskam­weide verkleind wordt en dat acht de groep on­aanvaardbaar: “De weide heeft een nuttige functie (speel- en evenementen­terrein) en moet zeker behouden blijven”. Verder vinden ze de locatie Tref­punt ongeschikt: de verkeers­veiligheid is in het geding: “Deze locatie ligt aan een drukke weg die de Joppe­laan verbindt met de N348”.

Dorpse karakter behouden
De groep doet in de brief de volgende aanbeveling: “Wij pleiten ervoor om de Vuller­school op de Veldhof­straat te laten en ‘t Trefpunt op de Molen­weg. Zowel bij renovatie als eventueel nieuw­bouw vragen wij met klem dit architectonisch aan te passen aan ons dorpse karakter”. De brief­schrijvers vragen zich verder af of bouwkundige aan­passing van de huidige gebouwen niet efficiënter, goedkoper en minder tijd­rovend is en bevelen nader onderzoek aan.

Redactie Gorssel.nl
18 november 2018

 

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends