Laatste nieuws

Gorsselse accommodaties: raad wil meer informatie

De Lochemse gemeenteraad is kritisch over het college­voorstel voor de clustering van accommodaties op de plek van de Vuller­school in Gorssel en wil een doorrekening (’quick­scan’) van een alternatief plan: school en sporthal op de oude locaties, te combineren met woning­bouw.
Dat bleek tijdens een zogenaamde mening­vormende tafel op 27 november 2023. De wethouder heeft toegezegd een quick­scan aan de raads­leden aan te leveren met een financieel inzicht van dat alternatief. De raad spreekt er op 11 december 2023 over in een tweede mening­vormende vergadering. 

Drie zaaldelen
Vullerschool kleinToekomst Gorsselse accommodaties nog steeds onzeker. Vullerschool (boven) en Trefpunt (onder)Vrijwel alle raads­fracties onderkennen dat goede voor­zieningen belangrijk zijn om een dorp aantrekkelijk te houden. De plannen voor toekomstige woning­bouw zullen naar verwachting leiden tot extra leerlingen voor de school en tot extra sport­activiteiten. Het voorzieningen­niveau in Gorssel moet dan ook minstens gelijk blijven en daarom moet de toekomstige sport­hal niet uit twee (zoals het college voorstelt) maar uit drie zaal­delen bestaan. Het lijkt erop dat het college met die aanpassing van de plannen kan instemmen.

Alternatief plan in beeld
TrefpuntInganggroot kleinEr bestaan bij een aantal raads­fracties zorgen dat nieuw­bouw van school en sporthal op de plek van de huidige Vuller­school te volumineus zal worden, zeker als er een volwaardige sport­hal van drie zaaldelen komt. Vanwege dat volume, maar ook uit financiële over­wegingen werd door diverse raadsleden aandacht gevraagd voor een alternatief plan om school en sport­hal op hun huidige locaties te renoveren of nieuw te bouwen. Door een efficiëntere ruimte-indeling kan dat op beide locaties gecombineerd worden met woning­bouw.

Toezegging wethouder
Wethouder Lex de Goede zegde toe binnen twee weken in een quick­scan te zullen komen met een indicatieve berekening van het alternatief van accommodaties op de twee locaties in vergelijking met de clustering op de locatie Vullerschool.
 
Slepend proces
Er wordt in Gorssel al bijna tien jaar gesproken over nieuw­bouw voor de school en de sport­voorzieningen, met en bij de gemeente, in stuur- en werkgroepen, bij de Dorps­raad, maar ook door de bevolking in diverse bijeenkomsten. Enkele raads­leden vroegen zich af of de bevolking de afgelopen jaren voldoende bij de plannen betrokken is en hoe het mogelijk is dat er na al die jaren nog geen breed gedragen besluit kan worden genomen. De wet­houder wees de aanwezigen erop dat via de zoek­functie (zoek op ‘mfa’ of ‘accommodatie’) op het "onvolprezen” Gorssel.nl te zien is hoeveel aandacht er de afgelopen jaren al voor het onderwerp is geweest. 

Tweede meningvormende tafel
De raad komt op 11 december 2023 opnieuw in een mening­vormende vergadering bijeen. Een raads­besluit over de toekomst van de Gorsselse accommodaties is dus niet meer in 2023 te verwachten.

Redactie Gorssel.nl
27 november 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends