Laatste nieuws

GOVOS blij met statiegeldbijdragen

Vanaf begin januari tot midden april 2023 heeft GOVOS (GOrssel Voor Ontwikkelings­Samenwerking) gebruik mogen maken van de ‘goede doelen donatieknop’ op de statiegeld­automaat van Jumbo Brinkman in Gorssel. De inzameling is ruim een maand onder­broken geweest door de giro 555 actie ten bate van de slacht­offers van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. GOVOS: “Wij zijn Han-Christiaan Brinkman, Erik van Schie, hun mede­werkers en de gulle gevers erg dank­baar en hopen van harte, dat de statiegeld­actie ook veel geld heeft opgebracht om het leed van de aardbevings­slachtoffers enigszins te verlichten”.

GOVOS
GOVOSeducatie kleinEducatief centrum in Cochabamba, BoliviaGOVOS biedt al ruim 35 jaar financiële onder­steuning aan twee vestigingen van het Centro Educativo Golondrinas (CEG), in Cocha­bamba, Bolivia. In deze centra krijgen kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar op werk­dagen opvang, les en twee maaltijden. In het nieuwsbericht van 18 december 2022 uitte GOVOS zijn zorgen over het feit, dat de overheid in 2022 slechts voor drie leidsters van beide centra geld beschik­baar had gesteld, terwijl dat eerder voor vier leidsters het geval was. De aanwezig­heid van vier leidsters is een ‘must’ om de centra verantwoord te kunnen draaien. 

Mooi resultaat
Vorige maand meldde de lokale contact­persoon, dat er na de zomer­vakantie van 2023 (die in Bolivia in de maanden januari en februari valt) een record aantal kinderen bij Golondrinas is aan­gemeld. GOVOS: “Op zich natuurlijk geweldig nieuws. maar aan de andere kant ook een enorme uit­daging. Het is dan ook enorm fijn om te constateren, dat de statiegeld­actie een heel mooi bedrag heeft opgeleverd”. Het centrum kan dus één van de leidsters, die niet meer betaald kon worden, weer voor een jaar in dienst nemen. De opbrengst van de statiegeld­actie en een eenmalige extra bijdrage van GOVOS maken dit mogelijk. 
Meer informatie over GOVOS of donateur worden? Kijk op www.govos.nl.


Gorssel, 11 mei 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends