Laatste nieuws

Groen licht voor FN348

Na jaren van voorbereiding krijgen de plannen voor verbetering van de fiets­route tussen Deventer en Zutphen (F348) en van de provinciale weg N348 eindelijk vaste vorm.
Na brede steun uit een omgevings­consultatie die in het voorjaar van 2023 heeft plaats­gevonden kiest de Stuur­groep Verkenning FN348, bestaande uit vertegen­woordigers van de provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen, definitief voor een samen­hangende oplossing voor de fiets­route en provinciale weg. Het resultaat van de verkenning bestaat uit een verbeterde fiets­route tussen Deventer en Zutphen langs de provinciale weg en aangepaste maat­regelen langs de N348 en aan de Zutphense­weg door Eefde. Wel kwamen uit de omgevings­consultatie enkele verbeter­punten naar voren die nader onderzocht moeten worden.

Uitvoering niet voor 2025
RondwegG kleinRondweg Gorssel; fietspad is gepland links in de berm van de wegOok de colleges van de betreffende gemeenten hebben zich achter het resultaat van de verkenning geschaard. Bij een positieve besluit­vorming van de raden over de financiële bij­dragen aan de fiets­route beginnen de verdere uitwerking van de voorstellen en het voor­bereiden van vergunning­procedures naar verwachting in het najaar van 2023. Uitvoering van de werk­zaamheden begint op zijn vroegst in 2025.

Fietsroute F348 Deventer-Zutphen
FN 348 1 c43b4ea302 kleinTracé fietsroute Deventer-ZutphenDe fiets­route Deventer-Zutphen volgt vanaf Deventer de provinciale weg N348 en de Zutphense­weg door Eefde naar Zutphen. Er komt een fiets­tunnel ten zuiden van de huidige vestiging van Delta Chester­field ten zuiden van Epse, een aangepast fiets­pad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fiets­pad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid in Gorssel (langs de rond­weg N348, aan de kant van De Borkel). In Eefde-noord komt een fiets­vriendelijker inrichting van de Zutphense­weg tot aan de spoor­lijn en wordt de maximum­snelheid op de rijbaan verlaagd van 50 naar 30 km/u.

N348 tussen Gorssel en Eefde
Onderdeel van het voorstel is het aan­passen van de N348 tussen Gorssel en Eefde. De maximum­snelheid op dit weg­vak wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden verlaagd van 80 naar 60 km/u. De weg wordt zo ingericht dat deze aan­sluit bij de nieuwe snel­heid. Een van de maat­regelen van de nieuwe inrichting is het benadrukken van de vele uit­ritten. De bomen­rij langs de weg blijft intact. Gekoppeld aan deze maat­regelen kijkt de provincie op de overige delen van de N348 naar mogelijk­heden om de door­stroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheids­beeld ontstaat. 
In Eefde-noord komt een fiets­vriendelijker inrichting van de Zutphenseweg tot aan de spoor­lijn en wordt de maximum­snelheid op de rijbaan verlaagd naar 30 km/u.

Nader onderzoek
Vanuit de omgevings­consultatie kwamen enkele verbeter­punten naar voren die nader onderzocht moeten worden. Het gaat om de haalbaar­heid van een nieuw verbindings­pad tussen het nieuwe fiets­pad aan westzijde van de N348 en de Kraton­weg, zodat fietsers en voet­gangers daar niet meer de provinciale weg over hoeven te steken. Daarnaast wordt bij het Nijenbeekse­pad in Gorssel gekeken naar mogelijk­heden om de provinciale weg veilig over te steken en welke mogelijk­heden er zijn om bij het nieuwe fiets­pad langs de rond­weg bomen en een haag te behouden. Ook de haalbaar­heid van een recht­streekse verbinding tussen de Lochemseweg in Epse en de locatie van de fiets­tunnel ten zuiden van Epse vraagt om nader onder­zoek. 
De reactienota van de omgevings­consultatie met daarin het voorgestelde maatregelen­pakket is in te zien op www.gelderland.nl/fn348.

 
Gorssel, 26 mei 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends