Laatste nieuws

Groen licht voor windturbines Eefde

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 16 november 2022 het Inpassings­plan (bestemmings­plan) en de Omgevings­vergunning voor het windpark IJssel­wind goedgekeurd. Omwonenden rest nog een gang naar de Raad van State.

Eefde-West
Windturbines2022 kleinWindpark IJsselwind bij Eefde-WestDe goedkeuring door Provinciale Staten betekent dat de initiatief­nemers voor het beoogde wind­park verder kunnen met de ontwikkeling van drie wind­turbines van 185 m. hoog. Het plan­gebied grenst aan Eefde-West (gemeente Lochem).
IJsselwind BV (opgericht door vier lokale energie­coöperaties uit Lochem, Brummen, Voorst en Zutphen) wil twee wind­turbines bouwen ten noorden van het Twente­kanaal op grond­gebied van de gemeente Zutphen. Ook het Water­schap Rijn en IJssel wil een turbine plaatsen ten zuiden van het Twente­kanaal op De Mars nabij Fort de Pol. 

Omwonenden
Er werden bij de behandeling van het Inpassings­plan door Provinciale Staten met het oog op de belangen van omwonenden twee moties aan­genomen. 
Bij de initiatief­nemers wordt aangedrongen om turbines met een zo laag mogelijk geluids­niveau aan te schaffen en er moet twee jaar na ingebruik­name van de turbines onder omwonenden een evaluatie plaats­vinden over de totale geluids­beleving in het gebied.

Beroep
Omwonenden en andere belang­hebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. De verwachting is dat omwonenden dat ook zullen doen. Een eventuele uit­spraak van de Raad van State wordt over ongeveer een jaar verwacht.

Redactie Gorssel.nl
16 november 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends