Laatste nieuws

Groep Gorsselnaren: "Bouw binnen de kern"

“Binnen de kern bouwen voor jeugd en ouderen”. Dat is de aanhef van een ‘Vlug­schrift’ waarmee een groep Gorssel­naren zich richt tot het college en de gemeente­raad van Lochem. De raad spreekt over de Kern­visie wonen Gorssel op 24 april 2023 tijdens een zogenaamde Mening­vormende tafel.
De groep wil met de brief bereiken dat de raad een beter onder­bouwde Kernvisie wonen voor Gorssel vaststelt. De groep heeft ook een petitie opgesteld, die digitaal onder­tekend kan worden. 

Onvoldoende inspraak
De groep verontruste inwoners stelt dat diverse groeperingen hun zorgen over de huidige kern­visie wonen van Gorssel hebben geuit, maar dat daar tot op heden weinig mee is gedaan. "Op eerdere vragen aan de raad en ambtelijke organisatie over de kernvisie hebben we geen of een proces­antwoord gekregen", aldus een van de briefschrijvers uit Gorssel. De inspraak­procedure vinden ze daarom ‘een wassen neus’.

Bouwen voor jongeren en ouderen
KernvisieVoorblad kleinOproep groep Gorsselnarren" "Bouw binnen de kern, ontzie het buitengebied!"De brief­schrijvers stellen dat er in de huidige kern­visie geen rekening wordt gehouden met de bouw van (betaalbare) woningen voor jongeren en ouderen. “Daarmee gaan de plannen­makers volledig voorbij aan de roep van de inwoners van Gorssel”. Er wordt in de huidige Kern­visie wonen ingezet op ‘te bouwen aantallen’ in plaats van op ‘waar en voor wie’ woningen nodig zijn. Er is gekozen voor ‘makkelijke’ bouw­grond in Gorssel noord/oost ‘voor een wijk vol grote dure woningen die de bestaande nood niet lenigen’. Er is boven­dien geen rekening gehouden met de natuur. In de brief geven de inwoners aan dat gemeente en bewoners gezamen­lijk moeten werken aan een kern­visie die rekening houdt met de belangen van iedereen in de gemeen­schap. Verder pleiten ze voor een gedegen onder­bouwing van de behoeftes van jongeren en ouderen op basis van demografisch en ecologisch onder­zoek. “Dat onderzoek is tot op heden onvoldoende verricht”.

Inbreiding binnen de kern en buitengebied ontzien
De groep Gorssel­naren vindt het van groot belang dat er binnen de kern van Gorssel wordt gebouwd met oog voor de toekomst. Er moet gebouwd worden, ‘maar dan wel wat nodig is: woningen voor startende jongeren en voor ouderen die van een grote woning willen door­schuiven naar een levensloop­bestendig appartement’. Dat moet dan wel gebeuren door inbreiding binnen de kern. “Ouderen willen immers dicht bij hun vaste winkels blijven en voor jongeren hebben we sociale woningbouw nodig die de hoogte in mag om gewenste aantallen te maken.” De opstellers van de brief vinden dat het buiten­gebied hierbij moet worden ontzien. 

Petitie
De groep heeft ook een petitie opgesteld, waarin de raad wordt opgeroepen een betere kern­visie op te stellen op basis van goed demografisch en ecologisch onderzoek. 

Meningvormende tafel
De raad spreekt over de Kernvisie wonen Gorssel op 24 april 2023 tijdens een zogenaamde Mening­vormende tafel. De raads­leden gaan dan met elkaar in debat en bepalen vervolgens of de Kern­visie wonen als debat­onderwerp of als hamer­stuk in een raadsvergadering op de agenda komt. Tijdens de tafel worden ook de Kern­visies wonen van Barchem, Eefde en Epse/Joppe behandeld. Dat gebeurt op alfabetische volg­orde. Tijdens de laatste (Beeld­vormende) tafel was Gorssel als laatste aan de beurt en waren er slechts een paar minuten over. Er is nu drie kwartier beschik­baar; hopelijk kiest men voor een omgekeerde volg­orde. 
De tafel begint op om 19.30 uur en wordt om 20.15 afgerond. Publiek is welkom, maar meespreken is niet mogelijk. De vergadering wordt live uitgezonden en kan later worden terug­gekeken. Zie ook de agenda op Gorssel.nl.  


Redactie Gorssel.nl
23 april 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends