Laatste nieuws

Handtekeningenactie voor behoud gemeenteloket in Gorssel

Volwaardig gemeenteloket
Fernand van Hoven en Hans Ebenau vinden dat er een volwaardig en blijvend gemeenteloket in Gorssel moet blijven ten behoeve van de kernen van de ‘oude gemeente Gorssel’. Het nieuwe gemeentehuis in Lochem ligt immers decentraal en is voor inwoners van de westelijke kernen van de gemeente moeilijk te bereiken. Openbaar vervoer is er nauwelijks en ook per auto moet een behoorlijke afstand worden afgelegd. Het venijn zit  volgens hen in het woord ‘beperkt’. Ze zijn bezorgd dat die beperkte dienstverlening zomaar kan verdwijnen bij de volgende bezuinigingsronde. Bovendien stellen zij dat er bij veel inwoners van ‘oud-Gorssel’ nog veel oud zeer zit ten aanzien van de fusie met Lochem. Daarom dringen zij bij het gemeentebestuur aan op het handhaven van een goede gemeentelijke dienstverlening in Gorssel. Dat loket hoeft niet iedere dag open te zijn, maar wel moet er de mogelijkheid zijn bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs aan te vragen en ook op te halen. Ook blijft de gemeente dan ‘zichtbaar’ voor haar burgers.

Standpunt Dorpsraad
Desgevraagd meldt de Dorpsraad “teleurgesteld te zijn dat er geen volwaardig loket in Gorssel zal blijven, maar niettemin verheugd te zijn dat vele raadsfracties zich duidelijk uitspreken voor een goed gemeentelijk informatiepunt in Gorssel, bedoeld voor alle westelijke kernen”. De Dorpsraad heeft er bij de gemeente dan ook voor gepleit “dat een dergelijke balie goed wordt opgetuigd en zo veel mogelijk wordt gecombineerd met andere diensten, bijvoorbeeld in Den Oldenhof. Door die combinatie van diensten moet het ook mogelijk zijn te komen tot royale openingstijden, inclusief een avond”.

Handtekeningenactie

Download en print het referendumbiljet. U kunt het ingevulde biljet opsturen naar het op het biljet vermelde adres of in een van de gele bussen bij de winkeliers stoppen.

Van Hoven en Ebenau zijn van mening dat inwoners van de gemeente vaker hun stem moet kunnen laten gelden. Daarom vragen zij iedereen die het met hun standpunt eens is een ‘referendumbiljet’ in te vullen. De bedoeling is meer dan duizend handtekeningen te kunnen aanbieden. Daarom worden ook stembiljetten bij winkeliers en instellingen neergelegd, waar een stembiljet achtergelaten kan worden in een gele stembus. Het formulier moet uiterlijk begin september worden ingeleverd, zodat alle biljetten in oktober aan de burgemeester kunnen worden aangeboden.
U kunt het formulier in pdf downloaden en printen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar het daarop vermelde adres of in een van de gele stembussen bij de winkeliers stoppen. 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends