Laatste nieuws

Havekedienst: oecumene in de openlucht

De Havekedienst is een openluchtdienst die de gezamenlijke kerken uit de voormalige gemeente Gorssel jaarlijks houden op landgoed ’t Haveke in Eefde. Al ruim 25 jaar. Tijdens de eerstvolgende dienst, zondag 11 juni, doet ook de rooms-katholieke kerk Joppe mee. Deze kerk is enthousiast op de uitnodiging ingegaan om vaste deelnemer te worden van de openlucht­diensten.

Havekedienst kleinHaveke Dienst: Openluchtviering op het prachtige landgoed 't HavekeMoeder
De Havekediensten trekken veel publiek van jong tot oud. Voor kinderen is er altijd iets bijzonders en meestal wordt het publiek er actief bij betrokken. Ieder jaar is er een ander thema en deze keer is dat ‘Moeder’. Met een hoofdletter, want het thema slaat natuurlijk ook op Maria, moeder van Jezus. Willem Achtereekte, de leken­voorganger in de parochie, leidt de dienst samen met dominee Gertjan de Pender. De Pender is in januari van dit jaar benoemd door de Protestantse gemeenten van Gorssel/Epse en Eefde. Het wordt dus de eerste Havekedienst voor De Pender. Hij zal het thema Moeder uitwerken in zijn overdenking tijdens de dienst. Dat het thema hem intrigeert is wel duidelijk: “Het thema verwijst in de eerste plaats naar wat het betekent om moeder te zijn. Het staat voor het doorgeven van leven, zorg, bescherming, maar ook voor levenskracht en moed. En het verwijst naar de moederlijke, vrouwelijke kant van God. Die is in de kerk vaak onderbelicht. God die geen man is, maar man en vrouw in zichzelf verenigt.’’
Ook Maria zal in de dienst aan bod komen. “Het thema staat natuurlijk ook voor Maria, de moeder van God. Het staat voor kracht en ontvankelijkheid, voor de vrouw in wie het menselijke en goddelijke bij elkaar komen. In de te lezen Bijbel­verhalen tijdens de dienst verschijnt Mirjam die Mozes redt van de dood, alsook de aankondiging van de geboorte van Jezus.” De Pender kijkt uit naar de 11de juni. "Voor mij is de dienst vooral een moment om samen te vieren en elkaar te ontmoeten.’’

Muziek
De dienst wordt muzikaal ondersteund door muziek­vereniging Juliana uit Almen en er wordt gezongen door het parochieel koor van Joppe, versterkt met zangers en zangeressen uit de regio.
De collecteopbrengst op ‘t Haveke is bestemd voor de Actie Boodschappen Delen. Meer hierover in dit nieuwsbericht.
Tijdens de Havekedienst zijn er geen diensten in de kerken van Almen, Eefde, Gorssel, Joppe en Harfsen. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Ontmoetingskerk in Eefde.
Parkeren kan op het terrein bij de Ontmoetingskerk of op het eigen terrein van ’t Haveke via de Schoolstraat.

Landgoed 't Haveke, Zutphenseweg 113, 7211 EC Eefde.
Welkom en koffie vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst 10.00 uur.
 

Gorssel, 2 juni 2023

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends