Laatste nieuws

Herdenking en viering 150 jaar kerk in Joppe

Het is in 2018 150 jaar geleden dat de r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe als parochiekerk in gebruik werd genomen.Op zaterdag 27 januari 2018 wordt de ingebruikneming van de kerk herdacht en gevierd in de Heilige Mis, die om 19.00 uur begint.
In de Heilige Mis zal pastoor H. Scheve voorgaan, geassisteerd door diaken Ten Bruin. Het parochieel koor en organist Theo Mokkink luisteren de viering op onder leiding van dirigent Piet Klein Rouweler.

Pontificale Hoogmis
Joppe150
In de Pontificale Hoogmis op zondag 14 januari 2018 stonden de parochianen al stil bij het heugelijke feit, samen met mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, die met diaken Ten Bruin voorging in de viering. Mgr. Woorts verwoordde het zo: “Dankbaar dankzij priesters, de assistenten, die deze parochie hebben bediend en zeker ook dankzij parochianen, wellicht de voorouders, die hier in Joppe het geloof hebben gevierd, gebeden, gezongen en God hebben gedankt, het geloof hebben doorgegeven, in lief en leed.”

In het herdenkingsjaar 2018 wordt op 6 mei de wijding van de kerk herdacht en op 9 september is de viering van het bijzondere lustrum.

Gorssel, 22 januari 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends