Laatste nieuws

Hoe was het ook al weer op school?

Edwin Munnik, gediplomeerd leerkracht primair onderwijs en remedial teacher (Special Education Needs), met vijftien jaar ervaring in het onderwijs, biedt met zijn onderneming sTudieTafel in Gorssel bijles in spelling- en taalvaardigheid van het Nederlands.
Het aanbod van sTudieTafel is bedoeld voor kinderen van de basisschool en voor leerlingen van de middelbare school. En verder voor ieder die niet schroomt hulp te zoeken bij spelling- en/of taalproblemen van het Nederlands. De bijles richt zich in eerste instantie op de spelling en taal van het Nederlands. Bijles in andere vakken is eventueel een optie na overleg.

Hoe was het ook al weer
Edwin MunnikEdwin MunnikOuders kunnen het lastig vinden om hun kind te helpen met huiswerk. Soms leidt het tot conflicten of is het niet duidelijk wat een kind precies moet leren op school. Ook kan de eigen kennis van de schoolvakken wat weggezakt zijn. Leerlingen twijfelen misschien aan hun spelling of hebben een hekel aan het leren van de spellingregels. Of ze schrijven wel eens iets dat door anderen gelezen wordt en ze willen daarin serieus genomen worden. Ook volwassenen kunnen onzeker zijn over de d’s en de t’s; hoe was het ook al weer?

Spellingregels
Kinderen verlaten de basisschool veelal met een ruim voldoende tot goede eerste kennis van de spelling en grammatica van de Nederlandse taal. Vaak weten zij wanneer je een ‘d’ of een ‘t’ aan het eind van een woord schrijft en hoe je de persoonsvorm in een zin kunt vinden. Over het algemeen hebben zij ook voldoende kennis van overige spellingvaardigheden, vaak onderverdeeld in zogenaamde spellingcategorieën. Toch is extra uitleg soms nodig of gewenst om de abstracte en vaak ‘vervelende’ spellingregels goed te leren begrijpen en juist toe te kunnen passen. Daarnaast kan het zo zijn, dat er hiaten zijn ontstaan bij diverse spellingcategorieën.
Ook veel leerlingen van het middelbaar onderwijs kampen met spellingproblemen: er komen steeds nieuwe regels bij en eerder geleerde regels (zoals die van de d’s en de t’s) worden niet herhaald. Er is intussen veel aandacht nodig voor een correcte spelling in werkstukken en overige publicaties, meestal bedoeld voor docenten en/of medeleerlingen. Daarbij komt, dat jongeren nogal eens een (digitale) schrijfwijze hanteren die dicht bij de spreektaal staat, maar die sterk afwijkt van de normen voor de standaard geschreven taal - en docenten letten daar scherp op. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 worden havo- en vwo-leerlingen tijdens het eindexamen ook afgerekend op onjuiste spelling: voor elke twee gemaakte spelfouten wordt één heel punt afgetrokken. Het kan het verschil tussen slagen en zakken betekenen.
sTudieTafel onderzoekt waar de leerling nog moeite mee heeft of waar lacunes in de spellingkennis zitten. Tijdens de bijles wordt speciaal aandacht besteed aan het aanleren van spellingregels en het juist leren toepassen ervan. Achterstanden worden ingelopen en er wordt toegewerkt naar een zelfstandige werkhouding met betrekking tot het leren en onderhouden van spelling- en andere vaardigheden in het Nederlands.
sTudieTafel is er ook voor volwassenen die onzeker zijn over de d’s en de t’s in hun CV, sollicitatiebrief, of andere publicatie of een opleiding moeten volgen om hun kennis van het Nederlands op te vijzelen.

Informatie
De lessen vinden plaats aan de  Hoofdstraat 35 inGorssel; tijden in overleg. Het eerste overleg is gratis.
sTudieTafel: Edwin Munnik, Hoofdstraat 35, 7213 CP Gorssel, tel. 06-41400118, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gorssel, 3 september 2015

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends