Laatste nieuws

Hoe zit het met het schakelstation?

Netbeheerder Liander wil een schakelstation bouwen aan de Groeneweg in Gorssel. Op 9 februari 2017, precies een jaar geleden, is hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Tot heden toe zijn er geen bouwactiviteiten. Wat is de stand van zaken? Gorssel.nl zocht het uit.

Bezwaar
Schakelstation kaart inpassingsplanBovenaanzicht schakelstation op de hoek Groeneweg - ZutphensewegVolgens netbeheerder Liander is het schakelstation nodig voor een stabiele elektriciteitsvoorziening in de toekomst. Het is een onderdeel van de verbinding tussen het onderstation in Zutphen en het bedrijventerrein A1 in Deventer. Bij omwonenden en de Dorpsraad Gorssel bestond bezwaar tegen de bouw van het schakelstation aan de rand van Gorssel.
De gemeenteraad van Lochem stemde in april 2016 in met de bouw, maar stelde daarbij enkele voorwaarden: het gebouw moest deels verdiept worden aangelegd en Liander werd ook verplicht met omwonenden en Dorpsraad Gorssel af te stemmen hoe het gebouw landschappelijk met groen zou kunnen worden ingepast.
Omwonenden en de Dorpsraad Gorssel hebben vervolgens meegedacht over de inpassing van het schakelstation in het landschap en hierop is de in februari 2017 verleende omgevingsvergunning gebaseerd. Volgens de planning van Liander had het schakelstation in het eerste kwartaal van 2018 al operationeel moeten zijn.

Ontwerp
Het schakelstation wordt gebouwd op het westelijk deel van het perceel Groeneweg 21 in Gorssel en bestaat uit een langwerpig gebouw met een plat dak. Het gebouw wordt verdiept aangelegd (circa 1,0 meter van het gebouw komt onder het maaiveld), waardoor de hoogte boven het maaiveld maximaal 3 meter bedraagt. De lengte bedraagt circa 23 meter en de breedte 7,7 meter. De gevels van het schakelstation worden opgetrokken uit houten delen met een verticale geleding.
Het gebouw wordt landschappelijk ingepast door onder meer een houtwal met inheemse struiken. Op de erfgrens en de terreinafscheiding van het bebouwde perceel wordt een één meter hoog hekwerk geplaatst. Op een meter afstand van het hekwerk wordt een gemengde haag aangeplant om het schakelstation aan het zicht te onttrekken.

Stand van zaken
De gemeente Lochem kon aan Gorssel.nl geen opheldering geven waarom Liander begin 2018 nog geen bouwactiviteiten heeft ontplooid. Navraag bij Liander wees uit dat de werkzaamheden met een klein jaar zijn vertraagd en zich nog in de aanbestedingsfase bevinden. Liander wil in de loop van het tweede kwartaal 2018 met de werkzaamheden starten en het schakelstation voor eind 2018 in gebruik nemen.
Bij de start van de werkzaamheden krijgen omwonenden en de Dorpsraad de gelegenheid toe te zien op de juiste uitvoering van de werkzaamheden, waarbij het vooral gaat om de verdiepte aanleg.


Redactie Gorssel.nl
9 februari 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends