Laatste nieuws

Hoge subsidie voor Schouwburg Lochem

Tijdens de Politieke avond van 9 mei 2022 werd tijdens een zogenaamde mening­vormende tafel door de gemeente­raad gesproken over het college­voorstel de subsidie voor de schouw­burg in de stad Lochem per 2023 structureel te verhogen. Het college­voorstel is nog onderwerp van debat in een komende raads­vergadering, maar lijkt een meerderheid tegemoet te kunnen zien.

Inkomstenbron
SchouwburgLochem kleinSubsidie grootste inkomstenbron schouwburg LochemDe totale subsidie voor de schouwburg zou dan (met indexering) in 2025 uit­komen op een jaarlijks bedrag van € 503.000. Volgens het college is een structurele verhoging van de subsidie (de grootste inkomsten­bron van de schouwburg) noodzakelijk voor het voort­bestaan van de schouwburg. De schouwburg Lochem wilde ook het eigen­dom van het gebouw overdragen aan de gemeente (tijdens de mening­vormende tafel leek de PvdA dat een goed idee te vinden), maar dat wijst het college af. De gemeente is niet van plan (maatschappelijk) vast­goed in bezit te nemen. Dat past ook niet in het gemeentelijk accommodatie­beleid: de gemeente beperkt zich tot haar kern­taken en daar past het overnemen van het gebouw van de schouwburg niet bij. Zie in dit verband ook de zich al jaren voort­slepende discussie rond de toekomst van ’t Trefpunt en zwembad De Boskoele in Gorssel.

Geen spel zonder grenzen
Er gaat dus (opnieuw) een groot subsidie­bedrag naar een schouwburg in de stad Lochem.
Tjitske Ypma van LochemGroen! was het meest kritisch en wilde dat er meer geld voor cultuur naar de kernen gaat. Het is daarbij de vraag of de schouw­burg in Lochem ook in de behoeften van de inwoners van de westelijke kernen voor­ziet: voor hen zijn culturele voorzieningen in nabije steden als Deventer, Zutphen en Apel­doorn in ruime mate beschikbaar en makkelijker te bereiken. 
Wethouder Van Zeijts merkte op dat een schouw­burg een regionale functie heeft (‘en dat is heel iets anders dan plaatselijke podia’) en dat er voor incidentele activiteiten project­subsidies beschikbaar zijn. Daar wordt volgens de wethouder ruim gebruik van gemaakt.
Ook Gemeente­belangen had nog bedenkingen, maar de meeste fracties lijken bereid de subsidie structureel te verhogen tot het voor­gestelde bedrag. Alle partijen spreken tegelijker­tijd wel de hoop uit dat er na 2025 niet opnieuw discussie ontstaat over subsidie­verhoging: “Er is al heel veel geld naar de schouw­burg gegaan en hier moet het nu wel bij blijven”. 

Meerderheid
Een enkele partij had behoefte een motie of amendement in te dienen. Het raads­voorstel komt dus als debat­onderwerp op de agenda van een volgende raadsvergadering en lijkt af te stevenen op een meerder­heid.


Redactie Gorssel.nl
10 mei 2022

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends