Laatste nieuws

Huiskamer voor veteranen in Detmerskazerne

Sinds 2016 is in de voormalige Detmerskazerne in Eefde een veteranen ontmoetings­centrum van de Stichting Veteranen­centrum Oost-Nederland (SVON) gevestigd, geleid door veteraan en Gorssel­naar Serge van Dijk.
Detmerskazerne kleinDetmerskazerne, EefdeVanaf de oprichting in februari 2016 maakte de stichting enkele maanden dankbaar gebruik van een ruimte in de Joppe­school in Joppe en verhuisde in de zomer van dat jaar naar het definitieve onde­rkomen in de voormalige officiersmess in de Detmers­kazerne in Eefde. 

Huiskamersfeer
Doelstelling van de SVON is het bevorderen van ontmoeting, kameraad­schap en saamhorigheid. Het ontmoetings­centrum staat open voor jonge en oude veteranen, (ex)militairen, ex-dienst­plichtigen, het thuisfront en andere belang­stellenden.
Vliegtuigbom kleinVliegtuigbom uit Eefde Serge van Dijk: “Wij bieden een huiskamersfeer waar gezellig­heid en saamhorigheid centraal staan. Dit doen we met een aantal enthousiaste vrij­willigers die er elke keer weer een feestje van maken.” 

Militaire sfeer
In het centrum worden regelmatig lezingen, filmavonden en maaltijden georga­niseerd, alles in militaire sfeer. Sinds kort is er ook een fiets­route (30 km) beschikbaar, die vanaf de Detmers­kazerne langs plekken in Eefde, Harfsen, Joppe en Gorssel leidt die militaire betekenis hebben (gehad), zoals een V-I lanceringsbaan, onderduikadressen en gedenk­plekken. De ontmoetingsruimte beschikt over bar en biljard en kan gehuurd worden voor partijen tot maxi­maal 60 personen.

Expositie
In het ontmoetingscentrum zijn verder voorwerpen tentoon­gesteld die bij de afbraak van de diverse gebouwen van de Detmers­kazerne zijn gevonden, zoals Duitse wapenonderdelen, een helm en magazijnen. Daar horen ook voorwerpen bij die bij de aan­leg van de nieuwe sluis in Eefde zijn aangetroffen, zoals de vliegtuig­bom van 500 pond die er in het najaar van 2017 is gevonden en tot ontploffing werd gebracht.

Verkoop
KrukMilitair kleinKruk bekleed met militaire stof en (onder) speakers gemaakt van munitiekistjes (te koop in de webshop van het VOC)Het centrum krijgt geen steun van overheden of andere in­stellingen en moet zijn inkomsten verwerven van bezoekers, sponsoren, donaties en ver­koop (ook via een web­shop) van artikelen die gemaakt zijn van militaire stoffen en materialen.

Lezingen
Er worden lezingen in de kazerne gehouden, die voor iedere belangstellende toegankelijk zijn.
Op 7 december 2018 houdt voormalig comman­dant Landstrijd­krachten Mart de Kruif een lezing in het ontmoetings­centrum. Mart de Kruif (1958) diende 39 jaar als militair in de Koude Oorlog en in missies. In het najaar van 2007 werd Mart de Kruif gevraagd om als generaal-majoor de leiding op zich te nemen van de International Security Assistance Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan. 
SpeakersMilitair kleinOp 18 december 2018 is Inspecteur­ ­Generaal der krijgsmacht (IGK) Hans van Griensven te gast in de Detmers­kazerne. Van Griensven vertelt over zijn dagelijkse werk­zaamheden als inspecteur en in het bijzonder als inspecteur der Veteranen en Reservisten. Beide lezingen beginnen rond 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Het Veteranen Ontmoetings Centrum Detmers­kazerne, Kazerneplein 6, 7211BM Eefde is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.


Redactie Gorssel.nl
16 oktober 2018

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends