Laatste nieuws

In Gorssel één loket voor gemeentelijke voorzieningen

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maat­schappelijke onder­steuning (Wmo), de meeste vormen van Jeugdzorg en onder­delen van de Participatie­wet (werk en inkomen). 
In de gemeente Lochem worden per 1 januari 2019 de vier bestaande loket­ten (Zorg­loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Gebieds­team Lochem/Gorssel en Het Plein Lochem (nu in Zutphen) vervangen door één gezamen­lijk loket, ’t Baken genaamd. Een van de vesti­gingen komt in het gemeente­huis in de stad Lochem en er komt ook een loket in Den Olden­hof in Gorssel. Inwoners van de weste­lijke kernen kunnen hier dus vanaf 1 januari 2019 met alle vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen terecht. Voorheen was alleen het Gebieds­team Gorssel in Den Olden­hof gevestigd.

Persoonlijk gesprek
Baken kleinWie zoekt naar manieren om langer thuis te blijven wonen, vragen heeft over de ont­wikkeling van zijn kind, moeite heeft met het vinden van een baan of het finan­cieel even moeilijk heeft kan straks terecht bij ’t Baken. In een persoon­lijk gesprek kijkt een mede­werker van ’t Baken samen met de inwoner naar de hele situatie. Er wordt samen met de hulp­vrager naar een passende op­lossing gezocht, zodat mensen weer grip krijgen op hun situatie. Daarbij krijgt iedereen die bij ’t Baken komt een vaste contact­persoon voor alle vragen die er zijn. 
Baken kleinConsu­lenten zullen ook op verschillende plaatsen, zoals op scholen en bij huis­artsen, aanwezig zijn en op huis­bezoek gaan.

Informatie
’t Baken is vanaf 1 januari 2019 geopend. Tot die tijd kunnen in­woners bij de eigen contact­persoon van de verschillen­de loketten terecht. 
De vestiging in het gemeente­huis in Lochem is op afspraak geopend op maan­dag, dins­dag en woens­dag 08.30 tot 17.00 uur, donderdag 08.30 tot 20.00 uur en vrijdag 08.30 tot 12.00 uur. In­loop zonder afspraak: op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. ’t Baken in Den Olden­hof is alleen op af­spraak geopend.

’t Baken
Den Oldenhof, Hoofdstraat 45
7213 CR Gorssel
Geopend op afspraak via tel. 0573-289290 (werkdagen: 08.30 -17.00 uur)
www.bakenlochem.nl (vanaf 1 januari 2019)


Redactie Gorssel.nl
19 december 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends