Laatste nieuws

Informatieavonden Gorsselse Accommodaties op komst

Afgelopen jaar hebben de Werkgroep GA! en de gemeente gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van behoud van accommodaties, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Onderdelen van de haalbaarheidsstudie zijn een stedenbouwkundige inpassing en een verkeerskundige analyse op basis van het programma van eisen. Gemeente en werkgroep nodigen nu omwonenden en andere inwoners van Gorssel uit voor informatieavonden. Zij kunnen tijdens deze avonden reageren op de eerste verkenning.

Vullerschool kleinVullerschool, mogelijke locatie voor clustering van accommodatiesIn 2020 kwamen uit een verkenning van negen varianten drie varianten voort. Ook daarover konden inwoners van Gorssel meedenken. Daaruit kwam een vervolg­onderzoek naar twee locaties: ’t Trefpunt en de Vullerschool.

Voor omwonenden grenzend aan het plan­gebied van ’t Trefpunt en de Vullerschool zijn er informatie­avonden. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Andere geïnteresseerden uit Gorssel zijn van harte welkom op 5 oktober 2022 in de Protestantse Kerk Hoofdstraat 27. De avond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van ‘bijeenkomst 5 oktober’.

Wat staat er op het programma?
Tijdens de avonden presenteren Michel Nelissen en Erik Schreuder van adviesbureau Sweco mogelijke stedenbouw­kundige varianten, inclusief een verkeers­kundige uitwerking. Het gaat om een verkenning van de mogelijk­heden, dus niet om een ontwerp. Daarna is er gelegenheid voor bezoekers om te reageren. Die reacties neemt de gemeente mee in het advies aan de gemeenteraad. Aanwezig zijn: de directeur van de Vullerschool, een afgevaardigde van het bestuur van ’t Trefpunt, de voorzitter van de Dorpsraad Gorssel, medewerkers van de gemeente en adviesbureaus Sweco en Vundamenz.
De werkgroep vindt de volgende uitgangspunten belangrijk: een aantrekkelijk dorp voor jong en oud, bereikbaarheid en veiligheid, behoud en uitbreiding van voorzieningen en activiteiten in Gorssel, een gemêleerde woningvoorraad en inwoners van alle leeftijden, efficiëntie van ruimte en verduurzamen en betaalbaar houden van accommodaties en het efficiënter benutten ervan.

Besluitvorming
De opmerkingen en argumenten van inwoners gaan mee in de keuze van de locatie. Die keuze maakt de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad een besluit neemt, informeert de gemeente bezoekers van de informatieavonden over hoe hun inbreng een plek heeft gekregen in het advies aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind dit jaar dit onderwerp behandelt. Geïnteresseerden kunnen hier dan bij aanwezig zijn.
  

Gorssel, 16 september 2022

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends