Laatste nieuws

Initiatief Lochem 3.0 kritisch ontvangen

De Stichting Lochem 3.0 hield dinsdagavond jl. voor onder meer Gorsselse ondernemers en andere belangstellenden uit omliggende kernen, waaronder een aantal raadsleden, een presentatie over haar initiatief om de Lochemse gemeenschap een impuls te geven op economisch, toeristisch en recreatief gebied. De bijeenkomst was levendig, niet het minst door de kritische vragen en opmerkingen van de aanwezigen.

Lochem 3.0
Lochem3punt0LogoTrans
Enkele ondernemers uit de stad Lochem hebben in 2013  een werkgroep gevormd om plannen te ontwikkelen met het doel de vitaliteit en leefbaarheid van Lochem te bevorderen. In 2014 werd de werkgroep uitgebreid met adviseurs van VVV Lochem en Gemeente Lochem. De drijfveren van de stichting worden omschreven als: ‘De urgentie van een economische impuls en de noodzaak van brede samenwerking om daartoe de krachten te bundelen’. Het Lochemse college stelt de gemeenteraad voor Lochem 3.0 een innovatiebudget van € 180.000 voor 2015 en 2016 en een risicodragende lening van € 250.000 aan Lochem 3.0 te verstrekken.

Kernwaarden
Na een korte inleiding door voorzitter Bart van Alten presenteerde secretaris Jeroen Drabbe  het businessplan van Lochem 3.0. Kernpunten daarin zijn het ‘versterken van het merk Lochem’, ‘samenwerken’, ‘ontwikkelen van kunst, cultuur en ondernemerschap’. Als kernwaarden van de gemeente Lochem worden daarbij gezien
‘eigenzinnig, ’kwaliteit van denken’, ’kwaliteit van leven’, ‘zelfontplooiing’ en ‘verwondering’. De kernen behouden daarbij volgens Lochem 3.0 alle hun eigen identiteit.
Doel van de avond was om ondernemers en inwoners van Gorssel en de andere kernen enthousiast te maken voor de plannen om de gemeente Lochem ‘op de kaart te zetten’.

Discussie
Kritische vragen waren er al meteen: die vragen hadden vooral betrekking op nut en noodzaak voor de kern Gorssel (en daaruit voortvloeiend ook voor de andere kernen dan de stad Lochem). Terugkerende opmerking was ook dat, in dit geval Gorssel, al een bruisende gemeenschap is en goed in staat is haar belangen op dit gebied te behartigen. Vraagtekens werden gezet bij de eventuele meerwaarde van een extra ‘tussenlaag’ in de vorm van een organisatie als Lochem 3.0. Een aparte organisatie die behoorlijk veel kost, wat in de eerste jaren uit de gemeentebegroting wordt gefinancierd maar later opgebracht moet worden uit de gemeenschap zelf via het verdienmodel van de stichting.

Ook kwam de vraag op naar nut en noodzaak van geforceerde pogingen om een gemeenschap langs de gemeentegrenzen te scheppen waar geen behoefte aan lijkt te zijn. De constructie van Lochem 3.0 werd meer gezien als zinvol voor de stad Lochem en niet zozeer van belang voor de andere kernen van de gemeente. Ook waren er, zoals verwacht, opmerkingen over de gevraagde financiële bijdrage van de gemeente.

Korte presentatie plannen van museum MORE
Ellen van Slagmaat, pr-functionaris van museum MORE, was gevraagd iets vertellen over de invulling van het museum en de kansen die daardoor voor ondernemers zouden kunnen worden gecreëerd.Ze vroeg echter daar voorlopig geen te hoge verwachtingen van te hebben, omdat het accent nu nog vooral ligt op de bouw en invulling van het museum. Ze gaf een inleiding over de collectie en enkele praktische zaken zoals openingstijden, entreeprijs en verwacht bezoekersaantal. De museumplannen werden met applaus beloond. Gorssel is blij met de komst van het museum.

Open einde
De initiatiefnemers van Lochem 3.0 slaagden er niet in de aanwezigen meteen enthousiast te krijgen voor hun plannen, maar spraken wel de hoop uit meer gelegenheid te krijgen hun plannen in een later stadium nog eens voor het voetlicht te brengen. 


Gorssel.nl
5 november 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends