Laatste nieuws

Inloopavond schakelstation druk bezocht

Liander wil op de hoek van de Groeneweg en de N348 een groot schakelstation bouwen. Inmiddels ligt het ontwerp van de benodigde bestemmingsplanwijziging voor dit deel van de Gorsselse enk ter inzage. De inloopavond op 23 september 2015 werd druk bezocht door verontruste Gorsselnaren.

Inloopavond
schakelstation1Liander had de inloopavond in de Roskam georganiseerd en was met vijf medewerkers paraat om de aanwezigen van informatie te voorzien. Voor de informatie over de mogelijkheden om het schakelstation met beplanting landschappelijk in te passen was nog weinig belangstelling. De meeste aanwezigen gingen liever de discussie aan waarom de locatie Groeneweg/N348 gekozen was, terwijl er toch minder opvallende alternatieven lijken te zijn.
Vanuit de gemeente waren wethouder Groot Wesseldijk en een ambtenaar aanwezig. En ook enkele raadsleden hebben zich ter plekke uitgebreid laten informeren.

Aanleiding
In 2013 heeft Liander besloten het elektriciteitsnet in onze regio te gaan aanpassen. Directe aanleiding was de aanleg van het bedrijventerrein ten noorden van Epse. Liander wil de daarvoor benodigde aanleg van nieuwe bekabeling gebruiken om ook in de omgeving van Gorssel en Epse de ondergrondse stroomvoorzieningen te moderniseren. Men heeft er daarbij voor gekozen in de omgeving van Gorssel een groot schakelstation (23 meter breed, 8 meter breed en ruim 4 meter hoog) te gaan bouwen. Een gebouw van die afmetingen valt erg op in het landschap, zeker als het in het open landschap wordt geplaatst. En daar zit precies de pijn van de vele Gorsselnaren die gisteren langskwamen: dat open landschap is tientallen jaren door de voormalige gemeente Gorssel en nu door de gemeente Lochem ‘beschermd’ door er feitelijk geen (bouw)activiteiten toe te laten.
Liander kwam in 2014 met het argument dat alle andere mogelijke locaties minder geschikt zijn en de gemeente zei vervolgens in december 2014 al haar medewerking toe, voordat er zelfs met de buurt of de Dorpsraad was gesproken.

Overleg met omwonenden en Dorpsraad
Nadat pas in een laat stadium duidelijk werd welke plannen er lagen en ook duidelijk werd dat de gemeente haar medewerking al had toegezegd, is er met omwonenden en Dorpsraad enkele keren overleg geweest. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Liander nog een aantal extra locaties heeft bekeken, maar Lianders conclusie bleef ongewijzigd. En de gemeente steunt de conclusie.

Bestemmingsplanwijziging
Om het schakelstation te realiseren op de betwiste plek aan Groeneweg/N348 is een bestemmingsplanwijziging nodig. Liander heeft daarvoor een aanvraag ingediend en de ter inzage legging is vorige week gestart. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan zal worden gewijzigd en dat doet zij onder meer op basis van de zienswijzen die belanghebbenden kunnen indienen. Daarvoor geldt een termijn tot 29 oktober 2015.

Wat vonden de aanwezigen?
Van de vele aanwezigen op de inloopavond bestrijdt niemand dat Liander zijn werk moet doen en dus ook in het bedrijventerrein Epse-Noord voor een goede stroomvoorziening moet zorgen. Maar er is weinig begrip voor de argumenten dat daarvoor een schakelstation in de Gorsselse enk moet komen. Misschien is dat uit het oogpunt van financiën voor Liander de handigste oplossing, maar landschappelijk meer verantwoorde oplossingen mogen desnoods best wat meer kosten, zo was de veel gehoorde opinie.
De buurtbewoners hebben inmiddels besloten hun krachten te bundelen in hun actie tegen de bestemmingsplanwijziging. De Dorpsraad heeft veel aanmoedigingen gekregen om ook van haar kant een krachtig geluid te laten horen en heeft al aangegeven door de opkomst gesterkt te zijn in het gevoel dat men in Gorssel de komst van een schakelstation aan het begin van de enk niet ziet zitten.

Zie ook beide vorige artikelen over het schakelstation op Gorssel.nl:

Gorssel.nl
24 september 2015

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends