Laatste nieuws

Inloopbijeenkomst over wegcategorisering

Gedifferentieerd onderhoud
De gemeente is bezig met het actualiseren van de gemeentelijke wegenlegger. De wegcategorisering maakt daar onderdeel van uit en is in concept gereed. Die categorisering is afgestemd op functies van wegen en dient als basis voor het uitvoeren van wegenonderhoud (‘onderhoud op maat’).
De raad heeft in het voorjaar van 2017 ingestemd met de conceptcategorisering en legt het concept nu voor aan bedrijven en inwoners in de gemeente. Begin 2018 moet dan de definitieve categorisering worden vastgesteld. Op 10 oktober 2017 is er een inloopbijeenkomst in de kerk in Gorssel.


    Legenda 3

    Voorbeeld categorie weg 1 rood

    Voorbeeld wegcategorie 1 (rood)

Categorisering Gorssel
Op bijgaande kaart (met dank aan de Dorpsraad Gorssel) zijn de wegcategorieën in het buitengebied van de gemeente Lochem met kleuren aangeduid: categorie 1 (rood), categorie 2 (oranje), categorie 3 (groen), categorie 4 (blauw) en categorie ‘afweging’ (geel). De bijbehorende onderhoudsniveaus lopen van ‘goed’ (categorie 1) af naar ‘verharden of afstoten’ (categorie ‘afweging’). Aan de zandwegen is geen eigen categorie toebedeeld.

In (het buitengebied van) Gorssel waren de Lindeboomweg en Kamperweg oorspronkelijk ingedeeld in categorie 2 (oranje), maar zijn inmiddels na overleg met onder meer de Dorpsraad opgewaardeerd naar categorie 1 (rood) voor het gedeelte vanaf de Joppelaan tot aan de kruising met de Flierderweg; (N.B.: in werkelijkheid zijn de bijbehorende werkzaamheden inmiddels afgerond, maar op de kaart is de kleurcategorie nog niet aangepast). De blauwe wegen (categorie 4) liggen voornamelijk in de uiterwaarden westelijk van de N348 en bepaalde zand- en klinkerwegen vallen in categorie ‘afweging’ (geel). 

Bijeenkomsten in de kernen
De gemeente wil graag reacties horen op het concept, mogelijke specifieke aandachtspunten voor wegen vernemen of een eventuele andere categoriekeuze voor bepaalde wegen dan in het concept is opgenomen. Daartoe is er voor Epse, Gorssel en Eefde is een gecombineerde inloopbijeenkomst op 10 oktober 2017 van 16.00 tot 20.00 uur in de protestantse kerk in Gorssel.


Redactie Gorssel.nl
24 september 2017

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends