Laatste nieuws

Inloopbijeenkomst windpark IJsselwind

De plannen voor drie wind­turbines langs het Twente­kanaal bij Eefde/Zutphen zijn in een nieuwe fase beland. De provincie heeft een zogenaamd ontwerp­inpassingsplan opgesteld. Tijdens een inloop­bijeenkomst op 23 juni 2022 in Het Hart in Eefde kunnen vragen gesteld worden aan de provincie en initiatief­nemers Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en IJssel­wind B.V. De stukken liggen vanaf 23 juni tot en met 4 augustus 2022 ter inzage.

Ontwerp inpassingsplan door GS vastgesteld
In mei 2021 keurde de Raad van State het bestemmings­plan en de door de gemeente Zutphen afgegeven vergunningen voor drie wind­turbines nabij het Twente­kanaal af, omdat ze op onder­delen niet klopten. Initiatief­nemers WRIJ en IJsselwind stelden vervolgens vast dat de geconstateerde gebreken op­losbaar waren en wendden zich in het najaar van 2021 tot de provincie met het verzoek zorg te dragen voor een zogenaamd inpassings­plan en voor de benodigde vergunningen. Op 14 juni 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ingediende ontwerp­inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp­vergunningen vastgesteld.

Inloopbijeenkomst en inzage van stukken
Windturbines2022 kleinDe provincie en de initiatief­nemers organiseren op donderdag 23 juni 2022 van 19.00 tot 21.00 uur een inloop­bijeenkomst in Het Hart in Eefde, Jolinkweg 2. 
Vanaf 23 juni 2022 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage. Uiterlijk op 4 augustus 2022 kan iedereen een officiële ziens­wijze indienen bij de provincie Gelderland. De stukken zijn in te zien op het gemeente­huis van Zutphen en ook via de website van de provincie te raadplegen. De provincie reageert in samen­spraak met de initiatief­nemers op alle ziens­wijzen en mogelijk worden de plannen dan nog aangepast. Provinciale Staten nemen aan het eind van 2022 een definitief besluit over de plannen. Als er dan groen licht komt voor de drie wind­turbines, kunnen omwonenden en andere belang­hebbenden nog in beroep bij de Raad van State.


Redactie Gorssel.nl
20 juni 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends