Laatste nieuws

Inpassingsplannen N348 ter inzage

De provincie Gelderland werkt aan het aanpassen van de kruispunten Quatre Bras-Flierderweg en Jodendijk-Scheuterdijk in de N348 tussen Gorssel en Eefde. De inpassingsplannen voor beide kruispunten zijn op 9 november 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.
In de Statenvergadering ingediende moties met als doel een (proef met een) verlaging van de snelheid op de N348 mogelijk te maken leidden niet tot aanpassing van de plannen.
De vastgestelde plannen liggen vanaf 17 november tot en met 30 december 2016 ter inzage.

Ter inzage
QuatreBras kruispuntKruispunt Quatre BrasMet ingang van 18 november 2016 kan gedurende zes weken (dus tot en met 30 december 2016) beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze bij het ontwerp-inpassingsplan hebben ingediend of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Ook belanghebbenden tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan kunnen beroep instellen.

Procedure
Het inpassingsplan treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroep. Binnen de beroepstermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort tot op het beroep is beslist. Voor informatie en uitleg zie www.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet
JodendijkScheuterdijk Kruispunt JodendijkOp het besluit over de inpassingsplannen is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen en na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. De Crisis en herstelwet bepaalt ook dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet.
Beide inpassingsplannen zijn als pdf onder dit bericht toegevoegd.
  

Via de zoekfunctie op Gorssel.nl (rechtsboven op de homepage) vindt u alle eerdere nieuwsartikelen over het dossier N348


Redactie Gorssel.nl
18 november 2016

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends