Laatste nieuws

Inrichtingsplannen Ravenswaarden

De Ravenswaarden is het gebied dat zich uitstrekt van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Op 13 maart 2014 presenteert Staatsbosbeheer plannen voor herinrichting van het deel van de Ravenswaarden rondom het zandgat tot aan de Ravensweerdsweg tijdens een inloopavond in ’t Trefpunt in Gorssel. Een gedeelte van de plannen is al in uitvoering. Op 6 maart is het publiek welkom in de Ravenswaarden om te komen kijken naar het werk van Nederlandse en Engelse heggenvlechters.

Achtergrond
RavenswaardenHeggenplanOverzichtskaart van het gebied dat herontwikkeld wordt met daarop de heggen zoals die worden gerealiseerd. Klik voor vergroting en voor tweede kaartje met de wandelpaden. Bron: SBB / Dienst Landelijk gebiedHet Ravenswaardengebied is een ‘Natura 2000 gebied’ met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.
Staatsbosbeheer wil in de Ravenswaarden natuurdoelen realiseren en in januari 2013 is een ontwikkelingsvisie voor het gebied afgerond. Deze visie is voorbereid door een Klankbordgroep, waarin onder meer de Dorpsraad Gorssel heeft deelgenomen. Het accent van de gebiedsvisie ligt op behoud en gericht beheer van het historische landschap (stroomruggen en heggenlandschap) en het sturen en handhaven van recreatie. De Dorpsraad Gorssel heeft in de Klankbordgroep vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, met de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn.

Uitvoering
In de periode tot oktober 2013 is een aantal nadere onderzoeken uitgevoerd en met bepaalde onderdelen van de plannen is al begonnen. Zo is ervoor gekozen om het oude heggenpatroon zoveel mogelijk te herstellen.Met het vlechten van een lange heg zijn professionele heggenvlechters momenteel al bezig. In de visie is ook een ontsluitingsplan uitgewerkt waardoor de recreatie wordt gestuurd en de handhaving in samenwerking met de gemeente beter kan worden opgepakt. Er komen in het gebied twee wandelpaden en een struinpad. De toegangsweg vanaf de Ravensweerdsweg tot aan de zandplas wordt voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) afgesloten.Aan het begin van de Bruggeweerdsedijk wordt een kleine parkeerplaats aangelegd.

Heggen vlechten
HeggenvlechtenRavenswaardenOp donderdag 6 maart 2014 helpen Engelse heggenvlechters hun Nederlandse collega’s bij het vlechten van een lange heg in de Ravenswaarden bij Gorssel. Het heggenvlechten is een eeuwenoud ambacht. Er werden heggen gevlochten om vee tegen te houden en om honden en mensen uit het boerenland te weren. Ook voor dieren is een gevlochten heg een ideale omgeving om in te nestelen, bescherming te vinden of voedsel te zoeken.
Op 6 maart is iedereen welkom om te komen kijken als Engelse en Nederlandse heggenvlechters hun kunnen tonen. Meervoudig Engels kampioen Peter Tunks en collega’s kappen met bijl en ‘billhook’ (Engels kapmes) op traditionele wijze de struiken en vlechten die vervolgens. Diegenen die in alle rust willen kijken en uitleg willen krijgen, kunnen het beste  tussen 13.30 en 14.30 uur komen. Dan gaan de machines een uurtje uit en hoor je slechts het gesuis en de klappen van billhooks en bijlen.
Plaats: Ravensweerdsweg, Ravenswaarden, Gorssel. Tijd: 6 maart van 9 - 16 uur. Van 13.30 – 14.30 uur wordt alleen met handgereedschap gewerkt. 

Inloopavond
Op donderdagavond 13 maart 2014 geeft Staatsbosbeheer een toelichting op de plannen in de Ravenswaarden. Iedereen is welkom in ’t Trefpunt in Gorssel tussen 19.30 en 21.30 uur (inloop). Gemeente Lochem, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied zullen de plannen in de Ravenswaarden toelichten.

Gorssel.nl
5 maart 2014

aa 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends