Laatste nieuws

Inwonertal Gorssel daalt licht, vergrijzing zet door

De gemeente Lochem publiceerde onlangs de definitieve bevolkings­cijfers per 1 januari 2019 (vast­­gesteld door het CBS op 10 april 2019). Het inwonertal van Gorssel nam in 2018 af met 16 personen. Ruim 54% van de Gorsselnaren is 50 jaar of ouder.

Geringe toename gemeente Lochem
Grafiek bevolkingsaantal Gorssel kleinGrafiek bevolkingsontwikkeling Gorssel 2009-2018De bevolking van de gehele gemeente Lochem is in 2018 per saldo met 16 personen toegenomen. De gemeente telde op 1 januari 2018 33.574 inwoners; op 1 januari 2019 waren dat er 33.590. De kernen Laren (+72) en Harfsen (+54) kenden de sterkste bevolkings­groei in 2018. Vooral in de stad Lochem (-52), Eefde (-35), Barchem (-19) en Gorssel (-16) was sprake van een af­name van de bevolking.

Inwonertal Gorssel licht gedaald
Bleef het inwonertal van Gorssel over 2017 nog stabiel ten opzichte van 2016 (stijging met 1), in 2018 daalde het inwoner­tal met 16. Gorssel had op 1 januari 2018 4.044 inwoners (in de kern 3.592 en in het buiten­gebied 452). Op 1 januari 2019 waren dat er 4.028 (in de kern 3.590 en in het buiten­gebied 438). In Gorssel worden steeds minder kinderen geboren: in 2017 waren het er 26, in 2017: 19 en in 2018: 17. Het aantal overledenen bedroeg in Gorssel in 2018 50 personen (in 2017: 54 en in 2016: 57).
Als we deze cijfers combineren met het inwone­rtal op 1 januari 2019 betekent dat dat er in 2018 per saldo 17 mensen naar Gorssel ver­huisd zijn (in 2017: 34; in 2016 waren dat er veel meer: 96. Dat hoge aantal hing onder meer samen met nieuwbouw op Grooter­kamp en aan de Ketenbosweg).

Leeftijdsopbouw
Grafiek leeftijdsopbouw Gorssel kleinGrafiek leeftijdsopbouw Gorssel 2009-2018Al jarenlang is in Gorssel de leeftijdsgroep van 51 tot 65 jaar het sterkst vertegen­woordigd, gevolgd door de leeftijds­groep 31 tot 50 jaar. De categorie 0 tot 18-jarigen is de laatste jaren vrij stabiel rond de 800. De leeftijds­categorie 65+ vormde ook in 2018 ruim 30% van het inwoner­tal in Gorssel. Dat is het hoogste percentage van alle kernen binnen de gemeente Lochem. Ruim 54% van de inwoners van Gorssel is 50 jaar of ouder. In Gorssel steeg de groep 76-plussers met 17 personen, in alle andere leeftijds­categorieën was sprake van een daling.
In de hele gemeente daalde het aantal 50-minners met 143 en steeg het aantal 50-plussers met 159 (waarvan 133 in de categorie 76+).


Redactie Gorssel.nl
13 april 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends