Laatste nieuws

Inwonertal Gorssel stabiel

De gemeente Lochem publiceert jaarlijks in april/mei de bevolkingsontwikkeling van het afgelopen jaar. Op 1 januari 2021 telde Gorssel 4013 inwoners. Dat zijn er twee meer dan een jaar eerder. Ruim 57% van de Gorsselnaren is 50+.

Bevolkingstoename in de gemeente Lochem
Net als vorig jaar kende de gemeente Lochem in 2020 een bevolkingstoename: met een stijging van 219 inwoners kwam de gemeente per 1 januari 2021 uit op 33.948 inwoners. De stijging komt vooral voor rekening van de kernen Eefde (+72), Laren (+50) en Almen (+41). Alleen in de stad Lochem daalde het inwonertal licht: -5.
In de hele gemeente werden in 2020 203 kinderen geboren (2019: 235) en overleden 442 mensen (2019: 401). Al jarenlang zijn er in de gemeente Lochem meer overlijdens dan geboortes, dus de bevolkingstoename komt door het zogenaamde vestigingsoverschot: 1510 mensen vertrokken uit de gemeente en er kwamen 1968 mensen hier wonen, per saldo dus 458 extra inwoners.

Inwonertal Gorssel nagenoeg gelijk gebleven
Bevolking Gorssel leeftijdsopbouw 10 jaar kleinOpbouw van de Gorsselse bevolking in de afgelopen twaalf jaar. Door de woningbouw in Grooterkamp kwam de Gorsselse bevolking eind 2016 voor het eerst boven de 4000.Met 4013 inwoners op 1 januari 2021 is het inwonertal van Gorssel vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal inwoners in het buitengebied relatief fors is gegroeid: van 438 naar 463.In de kern van Gorssel daalde het aantal inwoners van 3590 naar 3550.
In Gorssel worden jaarlijks weinig kinderen geboren. In 2020 waren het er 20, net zoveel als in 2019. Het aantal overlijdens in Gorssel was in 2020 55 (2019: 68). Als we deze cijfers combineren, dan is ook in Gorssel net als veel voorgaande jaren sprake van een vestigingsoverschot: per saldo zijn er 37 mensen meer naar Gorssel verhuisd dan er vertrokken zijn.

Leeftijdsopbouw
Bevolking Gorssel naar leeftijd kleinOntwikkeling van de Gorsselse bevolking naar leeftijdscategorieHet is gebruikelijk om de bevolking in te delen naar de volgende categorieën: 0-18 jaar, 19-30 jaar, 31-50 jaar, 51-65 jaar, 66-75 jaar en 76+. Gorssel.nl heeft de leeftijdsopbouw van de Gorsselse bevolking in twee grafieken zichtbaar gemaakt.
Tien jaar geleden was de groep 31-50 jarigen nog de grootste in Gorssel, gevolgd door de groep 51-65 jarigen en de groep 0-18 jarigen. Dat beeld is inmiddels gewijzigd: de groep 51-65 jarigen is verreweg het grootst. De groepen 31-50 jarigen en 0-18 jarigen zijn na jaren van daling nu vrij stabiel van omvang.
De 65-plussers vormen inmiddels 34% van de Gorsselse bevolking; de groep 76+ is daarbij iets groter is dan de groep 66-75 jarigen. Gorssel heeft binnen de gemeente verreweg de grootste groep 65+. Voor de hele gemeente vormen de 65-plussers bijna 27% van de bevolking, waarbij Laren en Harfsen opvallen met beide nog geen 23% 65+.
Gemeentebreed zien we de categorie 76+ het sterkste stijgen. Inmiddels zijn acht inwoners zelfs ouder dan 100 jaar.


Redactie Gorssel.nl
19 mei 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends