Laatste nieuws

Inwonertal Gorssel stabiel, vergrijzing zet door

De gemeente Lochem publiceerde onlangs de definitieve bevolkingscijfers per 1 januari 2018 (vastgesteld door het CBS op 9 april 2018). Het inwonertal van Gorssel bleef stabiel t.o.v. vorig jaar. Meer dan de helft van de Gorsselnaren is 50 jaar of ouder.

Geringe toename inwonertal 
Inwonertal van Gorssel kleinDe bevolking van de gehele gemeente Lochem is in 2017 per saldo met 29 personen toegenomen. De gemeente telde op 1 januari 2017 33.545 inwoners; op 1 januari 2018 waren dat er 33.574. De toename in 2017 komt vooral voor rekening van de kernen Eefde en Epse. In de stad Lochem woonden op 1 januari 2018 ruim honderd mensen minder. De andere kernen, waaronder Gorssel, zijn in inwonertal min of meer gelijk gebleven.

Inwonertal Gorssel stabiel
Leeftijdsopbouw Gorssel kleinVertoonde het inwonertal van Gorssel over 2016 nog een sterke groei ten opzichte van 2015 (een toename van 65 personen), in 2017 bleef het inwonertal stabiel. Gorssel had op 1 januari 2017 4.045 inwoners (in de kern 3.612 en in het buitengebied 433), en op 1 januari 2018 waren dat er 4.044 (in de kern 3.593 en in het buitengebied 451). Opvallend is dat het aantal inwoners in de kern is afgenomen en in het buitengebied van Gorssel juist een groei vertoont. In Gorssel werden in 2017 19 kinderen geboren (in 2016 waren dat er 26). Het aantal overledenen bedroeg in Gorssel in 2017 54 personen (in 2016: 56).
Als we deze cijfers combineren met het inwonertal op 1 januari 2018 betekent dat dat er in 2017 per saldo 34 mensen naar Gorssel verhuisd zijn (in 2016 waren dat er veel meer: 96. Diat hoge aantal hing onder meer samen met nieuwbouw op Grooterkamp en aan de Ketenbosweg).

Leeftijdsopbouw
Al jarenlang is in Gorssel de leeftijdsgroep van 51 tot 65 jaar het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de leeftijdsgroep 31 tot 50 jaar. De categorieën 0 tot 18 en 19 tot 31 zijn in 2017 verder in aantal afgenomen. De leeftijdscategorie 65+ vormde ook in 2017 ruim 30% van het inwonertal in Gorssel. Dat is het hoogste percentage van alle kernen binnen de gemeente Lochem. Meer dan de helft van de inwoners van Gorssel is 50 jaar of ouder.


Redactie Gorssel.nl
7 juni 2018

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends