Laatste nieuws

150 jaar Joppekerk: wijding plastiek en boekpresentatie

Zoals bekend, bestaat de kerk in Joppe in 2018 150 jaar. 
Ter gelegenheid van dit bijzondere feit heeft de Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, in 2015 opgericht ter ondersteuning van de instandhouding van de Joppekerk en van de daarin plaatsvindende erediensten, een tweetal initiatieven genomen: het laten vervaardigen van een bronsplastiek en het laten verschijnen van een herinneringsboek.

Bronsplastiek
Pieter Snijders kleinPieter Snijders vervaardigde het bronsplastiek van Maria Tenhemelopneming voor de kerk in JoppeDe Vriendenstichting heeft de Doesburgse beeldend kunstenaar Pieter Snijders verzocht om een bronsplastiek, voorstellende Maria Tenhemelopneming, te vervaardigen. Dit plastiek zal geplaatst worden in het portaal van de kerk in Joppe.

Boek
Daarnaast heeft de Vriendenstichting het initiatief genomen om een boek over de geschiedenis van de kerk te laten verschijnen. Dit boek, getiteld ‘150 jaar kerk in Joppe’, beschrijft de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de kerk en van het rooms-katholieke leven in Joppe dat zich daarin en van daaruit, vanaf 1868 tot op de dag van vandaag, heeft voltrokken. De auteur van het boek, kunsthistorica Froukje Holtrop, heeft het aanwezige bronmateriaal diepgaand onderzocht en vele nabij betrokkenen geïnterviewd. Het resultaat is een mooi uitgevoerd en prettig leesbaar boekwerk van ruim 150 pagina’s vol met (vaak unieke) foto’s. Een aanrader voor iedereen die zich verbonden voelt bij of geïnteresseerd is in de Joppekerk. Het boek is vanaf 15 augustus 2018 verkrijgbaar bij boekhandel Bechtle in Gorssel en het Bosrestaurant te Joppe of op bestelling bij de Vriendenstichting.
Froukje Holtrop kleinFroukje Holtrop schreef '150 jaar kerk in Joppe'Voorintekening voor een lagere prijs is mogelijk. De ingevulde bestelbon in de folder (pdf) onder aan dit bericht moet dan vóór 15 augustus 2018 worden ingeleverd bij het secretariaat van de Stichting Vrienden Joppekerk, Boerkamp 19, 7245 BM Laren.

Inzegening bronsplastiek en presentatie boek 
Voorafgaande aan de H. Mis ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op woensdag 15 augustus a.s. om 19.00 uur zal pastoor Scheve genoemd bronsplastiek inzegenen. Na afloop van de mis wordt hetboek ‘150 jaar kerk in Joppe’ officieel gepresenteerd tijdens een interview met en inleiding door Froukje Holtrop.
Het bestuur van de Vriendenstichting nodigt belangstellenden uit om bij de inzegening en presentatie aanwezig te zijn.


Gorssel, 6 augustus 2018

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends