Laatste nieuws

‘Jong dichterbij ouderen’ in de Zorgtuin

Sociaal-maatschappelijk initiatief
De Zorgtuin Gorssel aan de IJssel is een sociaal-maatschappelijk initiatief, dat zich richt op waardigheid, zingeving en welbevinden van jong en oud, weerbaar en kwetsbaar. Met als thema: ‘jong dichterbij ouderen’ organiseert de zorgtuin ook dit jaar weer een aantal activiteiten. Deze activiteiten beogen de samenhang in het dorp te versterken.

Lente, zomer en herfst
Als lenteactiviteit is er dit jaar op 21 maart in samenwerking met NLdoet een plant- en ontmoetingsdag voor jong en oud. De zomeravond-rolstoelwandeling van de Borkel zal mogelijk weer eindigen op de Zorgtuin. Daar worden de deelnemers muzikaal onthaald en kan men genieten van de aangeboden lekkernijen. In voorbereiding zijn twee schildersdagen op de Zorgtuin in samenwerking met het Koerhuis, waar ook ouderen met een lichte beperking aan kunnen deelnemen. Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat kunstbeoefening daadwerkelijk bijdraagt aan het fysiek en mentale welbevinden van jong en oud.

zorgtuin 2013 klein

Met het oogstfeest sluiten vrijwilligers, ouderen en schooljeugd het tuinseizoen weer af. Het hoogtepunt is het oogsten van de pompoenen door de leerlingen van de Vullerschool, bestemd voor en door de kinderen aangereikt aan de voedselbank.

Zaterdagopenstelling
Er zijn plannen om de Zorgtuin op de zaterdag beperkt open te stellen. Inwoners van Gorssel en omstreken kunnen dan onder het genot van een kopje koffie of thee kennismaken, de tuin bezoeken en uitleg krijgen over de lopende projecten. Over de openingsdata en -tijden dit seizoen en alle overige projecten van de Zorgtuin volgt nog informatie. Ook kunt u deze informatie terugvinden op de website van Stichting Munira.

Gorssel, 21 februari 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends