Laatste nieuws

Kaalslag aan de Dorrewold?

Dinsdag 14 december jl. werden bewoners van de Dorrewold in Gorssel-Noord opgeschrikt door het bericht dat de gemeente het plantsoen in hun wijk wil gaan vervangen door een grasveld. De brief is verstuurd door Circulus-Berkel BuitenRuimte, dat voor de gemeente Lochem het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verzorgt.

  
      Dorrewold5

       Bewoners van de Dorrewold in het plantsoen
       dat CirculusBerkel wil vervangen door grasveld. 

      Dorrewold15-12-2016 25

      Dorrewold15-12-2016 20

      Dorrewold15-12-2016 15

Plantsoen
Het gaat om het grote middenplantsoen aan de Dorrewold, met een oppervlakte van ruim 1700 m2. 
In de brief stelt Circulus-Berkel dat de kwaliteit van de beplanting te wensen overlaat en dat in samenspraak met de gemeente besloten is de plantvakken te vervangen door een ‘onderhoudsvriendelijke aanplant’. De brief meldt verder dat gekozen is voor aanleg van gazons, maar dat ‘de bomen wel mogen blijven staan’. Er zou in januari of februari van het volgend jaar al met de werkzaamheden worden begonnen.

Circulus-Berkel BuitenRuimte
Circulus-Berkel BuitenRuimte verzorgt voor de gemeente Lochem beheer en onderhoud van de openbare ruimte en krijgt daarvoor een vast budget. Binnen dat budget worden keuzes gemaakt. In het geval van de groenvoorziening aan de Dorrewold heeft dit er kennelijk toe geleid het plantsoen door grasveld te vervangen.
In Gorssel-Noord schrijnt dat des te meer, omdat destijds bij de aanleg van de wijk een beeldkwaliteitsplan is opgesteld met extra aandacht voor een groene aankleding op hoog niveau.
Daar komt bij dat er enige jaren geleden plannen waren om in het plantsoen wadi’s aan te leggen, maar daar is na overleg met de bewoners van afgezien. De kwaliteit van het plantsoen zou te veel worden aangetast.
Ook uit andere delen van Gorssel worden klachten gehoord over de manier waarop met onderhoud van openbaar groen wordt omgegaan.

Overvallen
De bewoners waren niet op de hoogte van de plannen en voelen zich overvallen: “Na 15 jaar is alles mooi volgroeid en nu zou het op de schop moeten? De beplanting heeft er nog nooit zo mooi bijgestaan en heeft weinig onderhoud nodig. Een aanslag op deze groene wijk!”. Het stoort bewoners van de Dorrewold bovendien dat er niet van tevoren met belanghebbenden is overlegd. Ook heeft lang niet iedereen rond het betreffende plantsoen de brief van Circulus-Berkel ontvangen.

Uit navraag bij de gemeente bleek dat er al door veel verontruste bewoners is gereageerd. Ook de Dorpsraad Gorssel is door bewoners benaderd en heeft contact met de gemeente opgenomen: “Het onderhoudsbedrijf kan natuurlijk niet eigenmachtig het kwaliteitsbeeld van het openbaar groen bepalen en daar het beheer op afstemmen. En al helemaal niet zonder overleg met aanwonenden”.
De gemeente was niet op de hoogte van de plannen van Circulus-BerkelBuitenruimte en zoekt nu uit wat de achtergrond van de brief is. Dat heeft echter tot nu toe nog niet tot opheldering geleid.
 

Naschrift
De brief van Circulus-Berkel heeft geleid tot veel verontwaardigde reacties van bewoners naar dit bedrijf en de gemeente. Kort na publicatie van dit nieuwsbericht heeft Circulus Berkel de bewoners laten weten dat de procedure fout is verlopen en dat er overleg met de bewoners zal komen.

 

Redactie Gorssel.nl
15 december 2016

aa

bb

cc

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends