Laatste nieuws

‘Kaalslag’ Dorrewold van de baan

Vlak voor de jaarwisseling van 2016 werden bewoners van de Dorrewold in Gorssel-Noord opgeschrikt door het bericht dat de gemeente het plantsoen in hun wijk zou gaan vervangen door een grasveld. De brief was verstuurd door Circulus-Berkel BuitenRuimte, dat voor de gemeente Lochem het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verzorgt. Het ging om het grote middenplantsoen aan de Dorrewold, met een oppervlakte van ruim 1700 m2.  De bewoners voelden zich overvallen en ook de gemeente was niet op de hoogte van de plannen. Circulus Berkel liet de bewoners vervolgens weten met hen in overleg te willen gaan.

Uiteindelijk toch geen gazons
Dorrewold15-12-2016 20 Geen gras, maar bloemrijke heesters aan de Dorrewold in GorsselNa de protestactie van de hele buurt inclusief een lange brief aan B en W werd door Circulus-Berkel het besluit genomen om de werkzaamheden, die gepland waren in januari/februari 2017, niet uit te voeren. Er is daarna door enkele vertegenwoordigers - een kerngroep uit de buurt bestaande uit Jeff Folkers, Jaco van Langen en Gerard Boere - verder overleg geweest met Circulus-Berkel. Dat leidde uiteindelijk tot een gezamenlijke kijk op wat zou kunnen gebeuren. Het resultaat was dat de plantsoenen in elk geval geen gazons zullen worden.

Goed overleg
Op 8 juni 2017 had de kerngroep overleg met wethouder Wesseldijk, samen met de verantwoordelijke ambtenaar voor het openbaar groen in de gemeente Lochem en een vertegenwoordigster van de Stichting Welzijn Lochem. Belangrijke conclusies waren:

  • Er is een door de Gemeenteraad opgelegde bezuiniging op de openbare ruimte die door Circulus-Berkel moet worden gerealiseerd.
  • Als er overeenstemming is met Circulus-Berkel, is dat wat B en W betreft prima en kan het uitgevoerd worden.
  • De Gemeente Lochem blijft streven naar een zo ecologisch mogelijk beheer van het openbare groen. Dat kan betekenen dat er soms laat wordt gemaaid, wat groenstroken wat rommelig laat lijken (Kozakkenlaan in Gorssel bijvoorbeeld). Het maakt ze wel bloemrijk en insecten/vlinders rijk.

Bloemrijke vegetatie
Dorrewold15-12-2016 25
In augustus 2017 is er verder overleg geweest met Circulus-Berkel en zijn de plantsoenen goed bekeken. Hun voorstel is om een groot deel van de bodembedekkers te verwijderen en te vervangen. De bodembedekkers zijn de echte tijd en geld slurpende stukken omdat gras en onkruid toch kans ziet ertussen te komen. Dat maakt schoonhouden zeer tijdrovend en vanuit de Arbowet gezien bepaald ongewenst (veel bukken; op de knieën, etc.). Alle drie plantsoenen zijn bekeken en afgesproken is welke beplanting zal verdwijnen. Die zal dan vervangen worden door struikachtige vegetatie, die ook bloemrijk is en vlinders en insecten aantrekt. Schoffelen onder en rond struiken kost een fractie van de tijd vergeleken met het netjes houden van de stukken met bodembedekkers. Ook is afgesproken dat er aan bodemverbetering wordt gedaan. Na deze ‘veldbezoeken’ is nogmaals overleg geweest met conceptplantschema’s en kaarten op tafel die goed in overeenstemming waren met de afspraken die ‘te velde’ waren gemaakt.
De uitvoering zal waarschijnlijk tot voorjaar 2018 moeten wachten en vermoedelijk, vanuit kostenoverwegingen, twee jaar in beslag nemen.

Mooi resultaat
De buurt laat weten blij te zijn met de voorgestelde oplossing, die ook voor Circulus-Berkel aanvaardbaar is. “Het is een mooi resultaat van onze protestactie die ook goed is opgepakt door Circulus-Berkel. Nu bekijken hoe de plantsoenen er volgend voorjaar uitzien!”


Gorssel, 3 november 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends