Laatste nieuws

Kadernota 2021: sluiting gemeenteloket en zwembad?

Het college van Lochem heeft de Kadernota 2021 gepresenteerd. De Kadernota geeft de contouren aan voor de begroting voor 2021. Er moet fors bezuinigd worden.

Tekorten
De gemeente heeft door de coronacrisis en financiële tegenwind (kortingen van gemeente­fonds en taakstelling bij Wmo en Jeugd­zorg) te kampen met onzekere tijden. Wethouder Bert Groot Wessel­dijk: ”Wat de financiële gevolgen van de corona­crisis zijn, weten we nog niet. Hopelijk wel komend najaar als we de begroting voor 2021 op­stellen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het college zal er alles aan blijven doen om ingezet beleid zoveel mogelijk te continueren”. 
De prognoses voor 2022 en 2023 laten tekorten zien. Bij het oplossen van die tekorten wil het college gebruik maken van de reserves en een beroep doen op Rijk en provincie. Maar daar­naast moet er nog extra bezuinigd worden. Groot Wessel­dijk: “En dan moet je denken aan minder onder­steuning in het huis­houden, sluiten van zwem­baden, schouwburg en de bibliotheek en korting op ouderen- en jongeren­werk. Dat gaat inwoners en ons echt pijn doen. We moeten er alles aan doen om dat te voor­komen”.

Gemeenteloket en zwembad
GemBalieOldenhofFototGem kleinHet gemeenteloket in Gorssel zou in ieder geval open blijven tot 2023, maar het college wil het nu met ingang van 2021 sluiten In de bijlagen van de Kadernota is te lezen dat het college onder meer het gemeenteloket in Gorssel met ingang van 2021 wil sluiten. Ook wordt de subsidie voor speel­tuinen mogelijk vanaf 2023 verlaagd. 
Het college stelt verder voor de subsidie voor het zwembad te verlagen en wellicht op ter­mijn stop te zetten. Hierbij komt natuurlijk de vraag op wat deze bezuinigingen betekenen voor de toe­komst van de Gorsselse accommo­daties.

Informatieavonden en besluitvorming
Ter voorbereiding op de Kadernota 2021 gaat de gemeenteraad met inwoners en organi­saties in gesprek om ideeën te horen. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar op 8 juni 2020 digitale informatie­avonden. Tijdens de Politieke Avond op 29 juni daarna vormt de gemeenteraad zich een mening over de Kader­nota en tijdens de Politieke Avond op 6 juli neemt de raad een besluit.
De Kadernota is te vinden op www.lochem.nl.


Redactie Gorssel.nl
15 mei 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends