Laatste nieuws

Bomenstichting luidt noodklok

De gemeente Lochem is bezig met de kap van 320  laanbomen (buiten de bebouwde kom) in het hele grondgebied van de gemeente. De bomen zijn in slechte conditie. De Bomenstichting Achterhoek, een van de gesprekspartners in de belangengroep Natuur & Landschap waarmee de gemeente overleg voert, ziet wel de noodzaak voor het kappen van deze zwakke bomen, maar luidt de noodklok over de voorgenomen grootschaliger bomenkap.

Boombeheer
Kap laanbomen buitengebied Gorssel BoswetIn het uitgestrekte buitengebied van de gemeente Lochem staan ongeveer 70.000 bomen. De gemeente heeft nog geen vastgesteld beleid en budget voor boombeheer en zoekt naar oplossingen om dit beleid in te voeren. De financiële middelen, om op bestaande manieren door de traditionele aanbesteding het boombeheer uit te voeren, zijn er volgens de gemeente niet.
Daarom zoekt de gemeente naar nieuwe oplossingen en wil het beheer en het kappen van bomen in het buitengebied op een duurzame wijze en ‘kostenneutraal’ vorm geven. De gemeente gaat daarbij op basis van de bestaande landschapsvisie uit 2009 met burgers en belangengroepen uit vier verschillende sectoren in gesprek: de agrarische sector, de recreatiesector, de natuur- en landschaporganisaties en de burgers (aanwonenden, dorpsraden en belangstellenden).

Boswet

De gemeente heeft inmiddels 12.000 bomen langs druk bereden doorgaande wegen laten onderzoeken. Uit het onderzoek bleken 320 bomen mogelijk gevaar op te leveren voor de weggebruikers. Die bomen zullen daarom worden gekapt. Langs de weg kunt u zien welke bomen worden gekapt, want de bomen zijn intussen gemarkeerd. De bomen staan in het buitengebied en vallen onder de Boswet. Bezwaar maken tegen de kap is niet mogelijk, omdat hier geen omgevingsvergunning voor nodig is. Wel moet de gemeente de kap officieel melden. De gemeente wil samen met de belangengroepen bekijken of ze jonge bomen op een andere plek kan herplanten, of dat ze een rij bomen in fases kan kappen en herplanten.

Noodklok
Laan buitengebied
De Bomenstichting Achterhoek (BSA), een van de gesprekspartners in de belangengroep Natuur & Landschap waarmee de gemeente overleg voert, ziet de noodzaak van de kap van de 320 slechte bomen. Maar na het kappen van deze risicobomen komen dus de overgebleven 70.000 bomen aan de beurt, die dus ook nog steeds onderhoud behoeven. Daarvan zijn er ook honderden in slechte conditie. Die zullen daardoor helaas ook moeten worden gekapt. Dan blijven er nog bomen over die, met adequaat onderhoud, goede ‘toekomstbomen’ zouden kunnen worden, maar daarvan wil de gemeente ook een flink aantal kappen, omdat het ‘kostenneutraal‘ moet en dat betere hout natuurlijk het meeste oplevert.
De BSA luidt de noodklok over deze voorgenomen, grootschaliger bomenkap in de gemeente Lochem.


Nalatigheid en verwaarlozing
De BSA stelt dat de noodzaak een paar duizend laanbomen in het buitengebied te kappen wegens ‘achterstallig (en wettelijk verplicht) onderhoud’ in werkelijkheid veroorzaakt is door nalatigheid en pure verwaarlozing van bomen. ‘Natuurlijk is er wel geld voor bomenonderhoud. De gemeente heeft het er alleen niet voor over, men geeft het liever uit aan andere zaken’, aldus de BSA. De Stichting wees de gemeente reeds eerder per brief en via de media op haar verantwoordelijkheid en de gevaren van slecht tot geen onderhoud. De BSA is inmiddels met eigen deskundige een flink aantal lanen afgegaan en moest ‘tot de trieste conclusie komen dat de situatie nog veel erger is dan al gevreesd’.
 De BSA is bang dat, als de gemeente nu, en in de toekomst, verder geen geld over heeft voor deskundig en passend onderhoud, er een ongekende kaalslag van een paar duizend bomen in de gemeente Lochem zal plaatsvinden. Veel lanen in het Achterhoekse coulissenlandschap zullen daardoor onherkenbaar veranderen. De BSA stelt dat alle nu nog wel vitale bomen langs de lanen in het buitengebied behouden kunnen blijven voor de toekomst. 

Uw mening

Graag hoort de Bomenstichting Achterhoek uw mening over hoe de gemeente Lochem omgaat met haar bomen en wat ze daar voor over heeft, en roept inwoners van de gemeente op om een reactie te geven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De BSA neemt alle reacties mee naar het overleg met de gemeente Lochem.

Informatie
• Het persbericht van de Bomenstichting Achterhoek kunt hier nalezen.
• Informatie over het project Boombeheer verstrekt de gemeente Lochem via e-mail:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
• De gemeentelijke landschapsvisie 2009 kunt u downloaden via deze link.
• Kaartbeelden van te kappen laanbomen zijn te bekijken in ’t Trefpunt in Gorssel en digitaal via
  deze link.


Gorssel, 31 januari 2015

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends