Laatste nieuws

Kerkdiensten in Gorssel weer uitsluitend online

Nu er een nieuwe en nagenoeg volledige lockdownperiode is ingegaan worden de kerk­diensten van de Protestantse Gemeente Gorssel-Epse weer zonder bezoekers gehouden. Alle vieringen, ook tijdens Kerst, zijn ui­tsluitend online te volgen.
KerstGorssel kleinVieringen, ook met Kerst, in de kerk in Gorssel zijn uitsluitend online te volgenDe Protestantse Gemeente hanteerde al enkele maanden een strikt protocol met een beperkt aantal bezoekers rond de vieringen op zondag­morgen. Aanvankelijk waren voor de vieringen op kerst­avond en kerst­morgen aanvullende spel­regels opgesteld. Maar in de huidige situatie is het corona­beleid erop gericht bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Bijeen­komsten kunnen alleen doorgaan indien echt nood­zakelijk en dan in minimale omvang. In dat licht is het niet verant­woord om kerk­diensten met bezoekers te houden.

Uitsluitend online
Met ingang van zondag 20 december zullen de vieringen in ieder geval t/m zondag 17 januari 2021 weer uitsluitend online te volgen zijn. 
De vieringen rond kerst zijn op kerstavond 24 december om 20.30 uur en op kerst­morgen 25 december om 10.00 uur. Alle vieringen zijn online te volgen via ­www.kerkdienstgemist.nl.
N.B.: De laatste berichten in Kerkespraak en het bericht dat in De Gids van 16 december 2020 ver­schijnt, zijn hiermee achterhaald en vervallen.


Gorssel, 15 december 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends