Laatste nieuws

Kerken Eefde en Gorssel/Epse gaan meer samenwerken

De Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse hebben op 4 maart 2021 een coördinatie­team geïnstalleerd. Het team bestaat uit drie leden van iedere gemeente en heeft als doel de reeds begonnen samen­werking tussen beide gemeenten te stimuleren. Het team gaat de bestaande colleges, taak­groepen en werkgroepen helpen om meer samen te werken en daardoor elkaar te versterken.
De installatie van het coördinatie­team gebeurde online door de beide voorzitters van de kerkenraden.

Kerken intentieverklaringOndertekening intentieverklaring door de beide voorzitters Trix Drewes en Peter van der SteegeDe wens tot grotere samen­werking bestaat al een aantal jaren en heeft, na een toekomst­verkenning, in oktober 2020 geresulteerd in de onder­tekening van een intentie­verklaring om de samen­werking te intensiveren. Ook is besloten om een coördinatie­team in het leven te roepen om het opzetten van gemeen­schappelijke projecten te onder­steunen.

Het is in beide gemeenten de wens om er als kerk ook nadrukkelijk voor de dorpen en de omgeving te zijn. Op verschillende gebieden, met name vanuit de diaconie, worden al een tijd projecten in de dorpen en in de regio gemeen­schappelijk financieel en met raad en daad ondersteund. Voorbeelden zijn deelname aan het fonds ISBN (Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden), aan IKA (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek), steun aan GOVOS, Stichting Okero en het Jan Brandshuis. Ook is er aandacht voor statushouders in beide dorpen en wordt de voedselbank in Zutphen structureel geholpen.

Door de beperkingen van het fysieke contact tussen beide kerkelijke gemeenten in verband met de coronamaatregelen en doordat in 2020 beide gemeenten zonder predikant kwamen te zitten is enige vertraging ontstaan. “Maar intussen raken we gewend aan het online met elkaar communiceren en gaan we met goede moed en vol hoop op betere tijden de toekomst tegemoet”, aldus een woordvoerder van de kerken.
  

  
Gorssel, 8 maart 2021

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends