Laatste nieuws

Kernvisies Wonen Lochem, Laren en Harfsen in de raad

De kernvisies Wonen van Lochem, Laren en Harfsen staan op 6 september 2022 op de agenda van de Lochemse gemeente­raad tijdens een zo­genaamde informerende tafel. Het college informeert de raad door middel van een presen­tatie en de raads­leden stellen vragen. In de Kern­visies Wonen staat per kern beschreven wat er nodig is aan woning­bouw in de komende jaren. Het is voor Gorssel­naren mogelijk interessant om de informerende tafel (digitaal) te volgen, met het oog op de komende Kern­visie voor Gorssel. De kernvisies voor Gorssel, Epse en Eefde volgen vermoedelijk in oktober.

Woningbouwplannen
Kernvisie Lochem kleinDe Kernvisies Wonen beschrijven per kern hoeveel en welk type nieuwbouw­woningen nodig zijn en op welke locaties die gerealiseerd moet worden. Basis voor de kern­visies is het document ‘Strategische keuzes woning­bouw gemeente Lochem’ dat de gemeente­raad in maart 2022 heeft vastgesteld. In de kern­visies is rekening gehouden met ziens­wijzen die inwoners in september 2021 ingediend hebben bij de voor­ontwerpen van de Kernvisies Wonen. 
De gemeente gaat uit van een totale bouw­opgave van ruim 1.300 nieuwe woningen in de komende tien jaar, grotendeels op nieuwe woon­locaties. Daarvan zouden er ongeveer 130 in Gorssel moeten komen.

Alternatieve woonvormen
In de kern­visie Lochem zijn ook gemeentelijke percelen aangewezen waar alternatieve woon­vormen, versnelde sociale woning­bouw of tijdelijke huis­vesting mogelijk zijn. Naar verluid is een dergelijke locatie ook in Gorssel voorzien. Een apart raads­voorstel met daarin de nadere uitwerking en onderbouwing van deze plannen volgt later dit jaar. 

Politieke avonden
Tijdens drie politieke avonden bespreekt de gemeente­raad de kernvisies. De aftrap wordt dus gegeven op dinsdag 6 september 2022 met een ‘informe­rende tafel’ voor Harfsen, Laren en Lochem. Inwoners kunnen deze bijeenkomst wel volgen, maar mee­praten is niet mogelijk. Een week later, op 13 september, hebben inwoners van de betreffende kernen tijdens een ‘beeld­vormende tafel’ wel gelegen­heid om hun zegje te doen, waarna de kern­visies in de raadsvergadering van 19 september op de agenda staan. 
Een soort­gelijke planning van politieke avonden komt er daarna ook voor de kern­visies van Gorssel, Epse en Eefde. De gemeente Lochem kon des­gevraagd nog niet aangeven wanneer dat gebeurt: de kern­visies voor de westelijke kernen zijn nog niet gepubliceerd.

Stukken inzien
De kernvisies Wonen zijn voor alle kernen uniform van opzet. Ze bestaan uit een beknopt visie­document, met als bijlage de reactie­nota op alle inspraak van vorig jaar en de ruimtelijke analyse. De al beschikbare kern­visies kunnen worden ingezien bij de publieks­balie van het gemeente­huis in Lochem en op www.lochem.nl/kernvisiewonen. De raadsstukken zijn te vinden bij de agenda van de betreffende politieke avond (en die staan in de agenda van Gorssel.nl).
Naar verwachting zijn binnen enkele weken de kern­visies Gorssel, Epse en Eefde beschikbaar. Gorssel.nl zal via een nieuws­bericht laten weten wanneer de stukken op de gemeente­website staan.
De informerende tafel in zaal Ampsen in het gemeente­huis in Lochem begint om 19.30 uur. Inwoners zijn welkom op de publieke tribune. De vergadering is digitaal live te volgen.


Gorssel.nl
6 september 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends