Laatste nieuws

Kerstviering in Joppe


BuitenkerststalJoppeBlTijdens de viering van Kerstmis in de RK kerk in Joppe is de traditionele buitenkerststal weer te bewonderen. Op kerstavond is er een familieviering, gevolgd door de Eucharistieviering later op de avond. Op eerste kerstdag  is er ’s morgens een Woord en Communieviering en ‘s middags het ‘Kindje Wiegen’.

Buitenkerststal
Al weer voor de 41e keer wordt er bij de R.K. kerk in Joppe een buitenkerststal gebouwd door een twaalftal vrijwilligers van de geloofsgemeenschap.
Op eerste en tweede kerstdag zorgen de Joppe Bloazers tussen 11.00 uur en 16.00 uur voor extra sfeer. Met hun midwinterhoorns spelen zij d' Olde Roop. De klanken van de hoorns worden met klanken beantwoord en daarmee kondigen zij de geboorte van het kind Jezus aan.
De buitenkerststal is vanaf 24 december 2014 tot 2 januari 2015 te bewonderen. De kerk is op de twee kerstdagen open, waar ook binnen een kerststal is te bekijken. Daarna is het mogelijk in het kerkportaal een kaarsje op te steken bij Maria of de Heilige Antonius.

Kerstavond: familieviering en Eucharistie
BuitenkerststalEngel
Op kerstavond 24 december 2014om 18.00 uur is er weer een familieviering in de R.K. Alle kinderen en natuurlijk ook de ouders en verdere familie zijn van harte welkom om samen de geboorte van Jezus te vieren. Kinderen vanaf groep 3 die het leuk vinden om mee te zingen in het koortje kunnen zich om 17.30 uur melden voor in de kerk om de kerstliedjes te oefenen.
Later op kerstavond, om 22.00 uur, vindt de Eucharistieviering plaats.

Eerste kerstdag: Woord- en Communie-viering en ‘Kindje Wiegen’
Donderdagochtend 25 december 2014, eerste kerstdag, begint om 09.30 uur de Woord- en Communieviering.
De werkgroep Kindje Wiegen heet ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden welkom bij het ‘Kindje Wiegen’. De viering is op eerste kerstdag, van 15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Er worden dan kerstliedjes gezongen en het kerstverhaal wordt verteld. Buiten kunnen de kinderen de prachtige kerststal met levende dieren nog bekijken en ook binnen is er een kerststal.

Kerstgift
Tijdens de vieringen zal er worden gecollecteerd voor de armen in onze dorpen. De opbrengst gaat naar de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN).
Voor een kerstgift kunt u ook zonder een kerkbezoek de armen in onze dorpen ondersteunen. Dat kan via eenoverboeking op bankrekeningnummer: NL37RABO0322365309 ten name van ISBN.

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN)
Om diverse redenen (o.a. privacy) is voor de praktische uitvoering van de 'armenzorg' al jaren geleden door de protestantse en katholieke kerken in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht. Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij mensen die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken.

www.rkkerkjoppe.nl 


Gorssel, 13 december 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends