Laatste nieuws

Knarrenhof in Gorssel?

Ben Leistra, inwoner van Gorssel, heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of in Gorssel mogelijkheden zijn voor een zogenaamd ‘Knarrenhof,’ een nieuwe woonvorm voor actieve ouderen. Op 19 september 2018 is er een informatieavond in de protestantse kerk in Gorssel. 

Knarrenhof
Knarrenhof kleinEen knarrenhof in Gorssel?Het concept ‘Knarrenhof’ is ontwikkeld door de Stichting Knarrenhof. De landelijk opererende Stichting Knarrenhof is sinds 2010 actief en heeft de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren als maatschappelijk doel.
De stichting omschrijft een ‘knarrenhof’ als ‘een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden’. Geen woongroep, maar een combinatie van veilig wonen met privacy met de voordelen van samen wonen. Een knarrenhof is bedoeld voor mensen die elkaar af en toe willen helpen, maar hierin geen verplichting willen. De deelnemers wonen in een vrijblijvende gemeenschap, waar ze van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteren. Voor de ‘moderne’ oudere dus, die zelfstandig wil blijven, maar steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Informatieavond
Op 19 september 2018 is er een informatieavond in de protestantse kerk in Gorssel. 
De avond zal worden ingeleid door de Stichting Knarrenhof, die het idee achter de woonvorm ‘knarrenhof’ nader zal toelichten. Woningcorporatie IJsseldal Wonen en de gemeente Lochem zijn aanwezig om hun positie ten aanzien van het initiatief aan te geven. Verder is het de bedoeling dat uit serieus geïnteresseerden een bestuur wordt geformeerd om een Gorsselse vereniging of stichting op te richten die de plannen verder inhoud gaat geven. Ook zal door middel van een formulier worden geïnventariseerd of men geïnteresseerd is en op welke wijze men wellicht een bijdrage kan leveren aan het initiatief. Iedereen die meer wil weten over het initiatief wordt van harte uitgenodigd. 
De bijeenkomst vindt plaats in de protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel en begint om 19.30 uur. De koffie staat klaar.


Gorssel, 20 augustus 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends