Laatste nieuws

Koninklijke onderscheiding voor bekende gezichten in Gorssel

Op vrijdag 26 april 2024 ontvingen zestien inwoners van de gemeente Lochem een koninklijke onderscheiding, onder wie Gorsselnaar Ad de Ruiter en Joke Lubberdink, woonachtig in Eefde, maar een bekend gezicht in Gorssel.

A.M. (Ad) de Ruiter (82) uit Gorssel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

AdLintje 675pxAd de Ruiter(r.) ontvangt een koninklijke onderscheiding van burgemeester Van 't Erve

Ad de Ruiter is initiatiefnemer, mede­oprichter en bestuurslid van de Historische Vereniging De Elf Marken in Gorssel. Inmiddels 40 jaar later maakt hij nog steeds actief deel uit van het bestuur en houdt toezicht op het gemeentelijk monument het Tram­station in Gorssel. Daarnaast is hij coördinator en redacteur van het verenigings­blad ons Markenboek. Hij heeft zich ook bezig­gehouden met de uitgave van ‘Gorssel door de jaren heen’. Daarnaast was hij mede­auteur van het boek ‘Gorssel van agrarische gemeenschap tot forensendorp’ en leverde daarmee een substantiële bijdrage aan de geschied­schrijving over het dorp Gorssel. Vele jaren was hij vrijwilliger bij Stichting Ouderen­werk Lochem als chauffeur voor mensen die naar de dag­besteding of andere activiteiten gingen. 
Hij is medeoprichter, secretaris en penning­meester van Buurt­vereniging 'De Hoek' in Gorssel, waarvoor hij activiteiten en bijeen­komsten organiseert. Al bijna 20 jaar is hij voorzitter en penning­meester van Vuttersclub van Opijnen, de gepensioneerden­vereniging van zijn vroegere werkgever, waarvoor hij excursies organiseert en contacten onderhoudt met de gepensioneerden. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij en lid van de programma­commissie van Filmgroep Het Accent in Gorssel/Lochem. Hiervoor bedacht hij bijeenkomsten en film­opdrachten en organiseerde hij het jaarlijkse filmfestival.

J.D.W. (Joke) Lubberdink (71) uit Eefde - Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

JokeLintje 675px

Joke Lubberdink is tot haar pensionering werkzaam geweest als zelfstandig fysio­therapeut. Ze is vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsraad Gorssel en zette zich altijd al in op het gebied van Zorg en Welzijn. Begin 2022 nam zij de taak van zorg­coördinator op zich en zette zij de wekelijkse senioren­soos op, waarvoor ze inspirerende activiteiten en uitstapjes organiseert. Ze vindt het belangrijk om ouderen en hulp­behoevenden een prettige (oude) dag te bezorgen.
Tot voor kort was ze (meer dan 25 jaar) vrijwilliger bij de Lawn Tennis Club Gorssel en maakte ze deel uit van de bar­commissie. Daarnaast organiseerde en begeleidde ze de diverse toernooien, club­feesten en andere evenementen. Ook maakte ze de planning van de bar­vrijwilligers en wierf zij nieuwe vrijwilligers. Sinds enkele jaren is ze vrijwilliger bij de Stichting Openlucht­theater Gorssel en draait daar bardiensten. Bij de woon-/zorglocatie De Borkel te Gorssel gaat ze wekelijks fietsen met bewoners op de duo­fiets. Daarnaast zet ze zich op meerdere gebieden in als vrijwilliger; knotten van de knot­wilgen op de Gorsselse heide, hulp bij de padden­trek door de Padden­werkgroep Zutphen en omgeving. Ze is ook vrijwilliger bij de molen Geertruida Cornelia te Gorssel en vrijwilliger bij de herdertjes­tocht te Gorssel. En ze bood hulp aan een meervoudig gehandicapte inwoner.

Andere inwoners van de gemeente Lochem die een lintje hebben gekregen:
J. (Johan) te Linde (81) uit Eefde - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tegelijk met de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan Ad de Ruiter werd ook Eefdenaar Johan te Linde uit Eefde benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast veel vrijwilligers­activiteiten in zijn woonplaats Eefde is hij net als Ad de Ruiter bestuurslid van de Historische Vereniging De Elf Marken, sinds 2005 in de functie van secretaris. 
K. (Klaske) ten Grotenhuis (79) uit Eefde, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
J.J. (Koos) Kemperman uit Eefde (64) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
J. (Johan) Potman uit Lochem (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.J.M. (Jan) Knoef uit Lochem (73) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.M. (Marianne) Been (77) uit Lochem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.H. (Ap) Lindenschot (67) uit Lochem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Y.J. (Yvonne) Swarthoff-Klein-Beekman (63) uit Lochem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
M.W. (Riet) Wichers-Marsman uit Epse (76) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.G. (Ageeth) Veeneman-Tuitert uit Harfsen (57) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
N. (Nel) Oolman-van Gerrevink uit Harfsen (73) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
H.W. (Herman) Elkink (62) uit Laren, Lid in de orde van Oranje-Nassau
W.H. (Willlie) Tuitert-Hijink (83) uit Laren - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A. (Albert) Wonnink (73) uit Barchem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Redactie Gorssel.nl
26 april 2024

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends