Laatste nieuws

Kritische bijeenkomst over schakelstation in gemeentehuis

Op maandagavond 4 januari 2016 werd in het gemeentehuis in Lochem een rondetafelgesprek (RTG) gehouden over het schakelstation dat aan de Groeneweg in Gorssel is gepland. Het werd een levendige en kritische bijeenkomst.
Over twee weken (18 januari 2016) vergadert de gemeenteraad over het ontwerp bestemmingsplan dat de komst van een groot schakelstation aan de Groeneweg mogelijk zou moeten maken. Een RTG is de voorbereiding daarop, waarbij de raadsleden door betrokkenen geïnformeerd kunnen worden en zij aan de wethouder en ambtenaren verduidelijkende vragen kunnen stellen.

Volle tafel
RTG 4 januari 2016 Schakelstation 2
De ronde tafel van de raadszaal zat helemaal vol. Naast de voorzitter uit de raad, de griffier en de zes raadsleden (van elke partij een), was de gemeente vertegenwoordigd door de wethouder en zijn ambtenaar. Netwerkbeheerder Liander was er met twee personen, ter ondersteuning van de wethouder bij moeilijke vragen. Vanuit Gorssel hadden tien personen aan de tafel plaatsgenomen. Zij allen hadden in een eerder stadium een zienswijze ingediend op de plannen en hadden moeten constateren dat hun bezwaren en suggesties door de gemeente niet waren gehonoreerd.
De Dorpsraad Gorssel sprak via haar voorzitter en secretaris als vertegenwoordiger van de 350 Gorsselse leden.
Ook de publieke tribune was aardig gevuld, met raadsleden en andere belangstellenden. Onder hen was ook Gorsselnaar Dick van de Weerd, voormalig directeur van de gezamenlijke netwerkbeheerders in Nederland, waarmee de Dorpsraad als deskundige een paar keer gesproken heeft.

Grieven en vragen
RTG 4 januari 2016 Schakelstation 1
Alle aanwezige Gorsselnaren maakten op hun eigen wijze en met hun eigen argumenten kenbaar waarom ze vinden dat de gemeenteraad dit ontwerp bestemmingsplan moet afkeuren.
Waarom moet zo’n groot en lelijk gebouw uitgerekend op deze plek aan het begin van de open enk geplaatst worden? Hoe urgent is het eigenlijk om een schakelstation aan te leggen, wetend dat het vooral bedoeld is voor de stroomvoorziening van een bedrijventerrein A1 waarop de komende jaren helemaal geen bedrijven zijn? Voor Gorssel zelf hoeft er op korte termijn niets te gebeuren om een goede stroomvoorziening te garanderen, dus dat kan geen reden zijn. Waarom niet de tijd genomen om te zoeken naar betere, acceptabeler locaties? En waarom zijn de in het proces aangedragen locaties eigenlijk afgewezen; alleen omdat ze wat duurder zijn? Diverse technische argumenten die Liander heeft aangedragen lijken op basis van verklaringen van onafhankelijke deskundigen helemaal niet zo stellig. Hoe kan het dat er in het gebied al volop kabels gelegd worden, terwijl de gemeenteraad nog moet besluiten? Waarom moet Liander het bedrijventerrein en de windmolens van Deventer aansluiten, terwijl in Overijssel netbeheerder Enexis opereert en in Deventer veel dichterbij aansluitmogelijkheden zijn? Waarom wordt er alleen geschermd met het maatschappelijk belang van het schakelstation (veilige stroomvoorziening) en komt het ‘andere’ maatschappelijk belang (landschappelijke aantasting voorkomen) niet aan de orde? Waarom kan in grote delen van Nederland wel verdiept gebouwd worden zonder angst voor water en waarom kan dat in Liandergebied niet?

Raadsleden
Na de Gorsselnaren kwamen de raadsleden aan het woord. Zij hadden de vele betogen aangehoord en bleken ook al het nodige huiswerk gedaan te hebben. Vooral voor de wethouder hadden ze aanvullende vragen, die vaak aansloten op hetgeen eerder door de bewoners was aangedragen.
Bij de beantwoording van een aantal vragen werd wethouder Bert Groot Wesseldijk bijgestaan door de vertegenwoordigers van Liander. De wethouder begreep dat het voor de mensen in Gorssel niet plezierig is als er een schakelstation aan de Groeneweg komt, maar gelet op alle onderzoek en werk dat inmiddels gedaan was vond hij de procedure zorgvuldig genoeg en de uitkomst logisch.
De raadsleden waren niet met elk antwoord tevreden en krijgen op een deel van hun vragen nog een nadere reactie van de gemeente. Zij zullen zich de komende twee weken gaan beraden op hun standpunt en er in het raadsdebat van 18 januari 2016 verder over spreken.

 

Gorssel.nl
4 januari 2016

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends