Laatste nieuws

Lessen Nederlands voor Gorsselse Oekraïners

Zoals bekend zijn de meeste Oekraïners in Gorssel onder­gebracht in het appartementen­complex De Bloemen­kamp. Daar kunnen ze tot eind 2023 blijven. Bijna alle woningen in De Bloemen­kamp zijn door een grote groep vrijwilligers volledig in­gericht en de Gorsselse Oekraïners lijken in­middels goed ingebed in het dorp. Toen de mensen er eenmaal waren moesten ze ook Neder­lands leren. Er werd een taal­groep opgericht: op woensdag­middag is er les in De Vuller­school en op donderdag­middag is er een gespreks­groep (Praathuis) in de recreatieruimte van De Bloemen­kamp. Voor het werkende deel van de Oekraïners is inmiddels ook op maandag­avond een les­avond van start gegaan.

Gezellig en ontspannen
Oek 1 kleinZoals u in het verslag van 13 februari 2023 over de vrijwilligers­bijeenkomst van het Oekraïne­project heeft kunnen lezen was Gorssel.nl uit­genodigd om te kijken hoe zo’n taal­les in het Praathuis in zijn werk gaat. Op donder­dag 9 maart 2023 is daar door een van de team­leden van Gorssel.nl gehoor aan gegeven en werd in de recreatie­ruimte van De Bloemen­kamp een conversatie­les bijgewoond. De bijeen­komst verliep in een gezellige en ontspannen sfeer. 

Conversatie
Oek 2 kleinEr waren vijf Oekraïners aanwezig - allen vrouw - en zeven vrijwilligers, waarvan twee mannen en de vrouwelijke coördi­nator van dit deel­project. Er schoof ook meteen een nieuwe vrijwilliger aan. 
De middag begon met een algemeen deel, met mede­delingen en het voor­stellen van de verslag­gever van Gorssel.nl en de nieuwe vrijwilliger. Dit gebeurde in het Neder­lands en in het Engels en werd door de dochter van een van de dames vertaald naar het Oekraïens. Vervolgens gingen de vrouwen een uurtje in twee­tallen aan de slag. 

Nederlands spreken
Oek 3 kleinTijdens zo’n les mag alles aan de orde komen, zolang er maar Neder­lands gesproken wordt. Tussendoor wordt er koffie en thee geserveerd door een van de vrijwilli­gers en trakteert een ander op cake. Niemand had er bezwaar tegen dat er foto’s werden gemaakt voor publicatie op Gorssel.nl. Dat foto­graferen doet trouwens een van de vrijwilligers die altijd een toestel bij zich heeft. 
Verschillende vrouwen volgen ook de Nederlandse taal­les op woensdag­middag in de Vuller­school. Deze middag bespraken ze hun huis­werk. Het laatste half uur was weer plenair, waarbij de Neder­landse vrijwilliger zijn of haar partner vroeg waar ze het over gehad hadden. Dit wordt mogelijk in de toekomst gewijzigd, want niet iedere Oekraïense aanwezige durft het aan om in de groep Neder­lands te praten. Na afloop is het de bedoeling dat de vrijwilligers de bijeen­komst evalueren. Dat gebeurde deze middag trouwens niet. 
Het was een gezellige, ontspannen lesmiddag. 

Hulp gevraagd
Het project zoekt nog steeds vrijwilligers. Voelt u zich aan­gesproken, dan kunt zich aan­melden bij Gerben Algra, coördinator van het Oekraïne­project: e-mail: ggalgra@kpnmail.n.


Redactie Gorssel.nl
11 maart 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends