Laatste nieuws

‘Lezen vergroot je wereld’ op Sint Eustatius

In het kader van het kinderboeken lees- en boekenproject ‘Lezen vergroot je wereld’ van de Gorsselse Stichting Munira bezochten Henk en Evelien van Dort, initiatiefnemers van de stichting, van 7 tot en met 10 november 2016 vier basisscholen en de bibliotheek op het eiland Sint Eustatius.

Lezen vergroot je wereld
Munira3Henk en Evelien van DortEvelien: ”De doelstelling van stichting Munira is onder meer ‘het bevorderen van de creatieve ontwikkeling en welzijn van de opgroeiende mens tot een volwaardig en geletterd lid van de samenleving’. Met ons leesprogramma en door samen te werken met de basisscholen, de openbare bibliotheek en lokale betrokkenen hebben we die doelstelling ruimschoots bereikt”.
Ook werd met het bezoek meer aandacht gevraagd voor het Nederlandstalige kinderboek en voor het stimulerende effect van lezen op de (taal)ontwikkeling van kinderen.

Interactief
Henk en Evelien ontwikkelden voor de groepen 6, 7 en 8 een interactief programma om het lezen van kinderboeken zowel in het Engels als in het Nederlands te stimuleren. Ook besteedden ze aandacht aan het ontwikkelen van het eigen schrijftalent van kinderen. De programma’s werden positief ontvangen door de directie van de scholen, leerkrachten, ouders, bestuur en medewerkers van de bibliotheek en vooral door de kinderen zelf.
De openbare bibliotheek Sint Eustatius organiseerde twee (voor)leesmiddagen voor de jongere kinderen van vier tot negen jaar. In totaal bezochten ruim honderd kinderen de leeszaal.

Boeken cadeau
Munira2
Stichting Munira stelde een groot aantal Engelstalige en Nederlandstalige boeken ter beschikking aan de bibliotheken van de vier scholen en aan de openbare bibliotheek op het eiland. De boeken waren welkom en werden met veel dank ontvangen. De bibliotheek en scholen hebben een grote behoefte aan makkelijk leesbare (AVI niveau) boeken die aansluiten bij de leefwereld van het kind.
Er was de laatste jaren geen Kinderboekenweek op het eiland georganiseerd. Deze hernieuwde aanzet en de publiciteit, zowel op de televisie als in de krant, zijn positief ontvangen.

Betrokken
Evelien van Dort: Ik verzorg deze programma’s op vrijwillige basis als auteur van kinderboeken, maar vooral als betrokken mens, met steun van mijn echtgenoot Henk.

Gorssel, 15 november 2016

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends