Laatste nieuws

Licht op groen voor verdere planontwikkeling Joppekerk

De plannen voor de herbestemming van de Joppe­kerk zijn in een nieuwe fase beland en hebben de steun van de gemeente Lochem gekregen. Nog in september 2023 spreken de initiatief­nemers met twee geselecteerde partijen over de verdere plan­ontwikkeling en men hoopt een maand later het vervolg te kunnen presenteren.

Herbestemming
Joppekerk 1 kleinExtra hotelkamers achter de pastorie (bron: www.joppekerk.nl)De r.-k. kerk in Joppe (‘Joppekerk’) wordt in 2025 aan de ere­dienst onttrokken. Het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen, waar de geloofs­gemeenschap Joppe toe behoort, besloot eind 2021 de kerk te verkopen. Aan het gebruik als parochie­kerk komt dan na 150 jaar een einde.
Een initiatief­groep uit de geloofs­gemeenschap (inmiddels verenigd in de Stichting Joppe­kerk) heeft de afgelopen tijd onder­zocht welke mogelijkheden er zijn om in Joppe als lokale geloofs­gemeenschap verder te gaan en wat er moet gebeuren met de kerk (rijks­monument), pastorie (gemeentelijk monument) en de begraaf­plaats. Het onderzoek van de initiatief­groep heeft geresulteerd in een plan voor her­bestemming van de kerk tot exclusief hotel-restaurant met een gemeenschaps­ruimte/kapel voor de lokale geloofs­gemeenschap. De plannen werden eerder dit jaar gepresenteerd.

Advies
Joppekerk 2 kleinAanbouw aan de kerk (bron: www.joppekerk.nl)De afgelopen maanden voerde de Stichting Joppekerk gesprekken met vertegenwoordigers van de Rijks­dienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Gelder­land, het Gelders Genootschap, de gemeente Lochem en met de parochie HH. Twaalf Apostelen, eigenaar van kerk en pastorie. 
Na bestudering van de plannen adviseerden de monumenten-adviesorganen in de kerk meer ruimte te behouden en een deel van de nodige hotel­capaciteit elders op het terrein te bouwen. 

Monumentale uitstraling
Als de kerk niet helemaal wordt volgebouwd blijft de monumentale uit­straling voldoende behouden. De haalbaar­heid van de plannen kan worden vergroot door een uitbreiding met de daarvoor benodigde extra hotel­kamers. Die extra kamers worden elders op het terrein gerealiseerd in een nieuw gebouw achter de pastorie. Er komt verder een aan­bouw aan de kerk voor het restaurant en de keuken.
De gemeente Lochem heeft op basis van deze aanpassing van de plannen aan­gegeven mee te willen werken aan de vereiste bestemmings­planwijziging.

Licht op groen
Eind september gaan de initiatief­nemers in gesprek met twee geselecteerde partijen (gekozen uit een aantal ontwikkelaars, exploitanten en investeerders) om te bepalen welke partij de voorkeur heeft. Voor de verdere ontwikkeling van de plannen staat het licht dus op groen.
Naar verwachting bespreken de initiatief­nemers in oktober de conclusies met de parochie en die worden dan ook aan de lokale gemeenschap gepresenteerd.


Redactie Gorssel.nl
15 september 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends